Koor zeur niet! Nienke Oude Vrielink

1. Vooronderzoek

In mijn vooronderzoek ben ik eerst gaan kijken naar wat voor kleuren ze gebruiken. De kleuren van de kleding zijn rood en wit en op de site worden ook nog kleuren als paars en fuchsia roze gebruikt.

Wat mij opviel aan het koor is:

- Het bestaat uit circa 30 leden

- De leden bestaan uit senioren

Verder ben ik ook nog gaan kijken naar wat meer achtergrond informatie over het koor:

Het koor ontleent zijn naam aan een bekend nummer van Harry Bannink en

Annie M.G. Schmidt uit hun eerste musical

"Heerlijk duurt het langst" oorspronkelijk gezongen door de legendarische Conny Stuart.

Daarna heb ik 3 schetsen gemaakt van hoe ik zou willen dat mijn logo eruit komt te zien.

Na de schetsen heb ik op internet gezocht naar leuke lettertypes die ik wilde gebruiken.

Toen heb ik gezocht naar een kleurenschema wat goed overeen kwam met de kleuren van het koor.

Dit is een uitwerking in Adobe Illustator van 1 van mijn schetsen.

Ik ben tot dit design gekomen, doordat ik bij de research op de site van het koor heb gezien dat het koor uit senioren bestaat. Ook dragen ze vaak rood en wit, dus toen heb ik de rode cirkel eromheen bedacht om het rood terug te laten komen in het logo.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.