HSE Officer taken en verantwoordelijkheden

Uiteindelijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Hierdoor is de taak van een HSE (Health, Safety & Environmental) officer primair handreikingen geven om de blinde vlek op het gebied van veiligheid te verkleinen, tools aan te reiken die gebruikt kunnen worden om de eigen veiligheid te vergroten en een omgeving te bieden waarin veiligheidsissues zonder schroom benoemd kunnen worden.

We leven echter ook in een maatschappij waar in toenemende mate verantwoording afgedragen dient te worden over hoe de veiligheid geïmplementeerd wordt. Hier zijn duizenden tools voor te vinden, want veiligheid is in de westerse wereld een hot item, waar ook veel geld mee te verdienen is. Om in dit woud van tools de juiste te gebruiken is de vraag: "Wat is de kern van veilig werken?"

Misschien is het doel wel om iedereen 's avonds veilig thuis te krijgen, met voldoende energie over om te genieten van de dingen die (ook) er toe doen. Je vrouw of man, de kinderen. Je familie of, zoals in ons geval het huisdier.

In een mindmap kan worden gevangen hoe complex HSE is, en dat het niet begint of ophoudt op het werk, maar dat alles wat wij doen effect heeft op het uiteindelijke resultaat. Recentelijke voorbeelden laten zien dat gewoontes bijdragen aan de verslechtering of verbetering van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, de mensen die zij beïnvoeden en het milieu waarin zij leven

Ook is het belangrijk trends te vinden in de misses en near misses die wij in het dagelijkse werk tegenkomen. Hieronder valt ook het ontdekken/signaleren van defecten in materialen of fouten in engineering. Een uitstekende samenwerking met Quality is dan ook onontbeerlijk.

Gaat het alleen over werk? Of gaat het ook over hoe je met elkaar omgaat, wat je met elkaar eet en welke druk je onderling bij elkaar oplegd? Is een bijnaam of een grapje over je sekse en/of geaardheid wel zo onschuldig? Als je slachtoffer bent van dit soort grapjes, kan je dan ergens heen? Heeft dit te leiden onder je werk?

Hoe ontstaan ongelukken? Worden ze wel allemaal gemeld? Waarom niet? Als HSO ben je altijd op zoek naar nieuwe methodes om het algemene welzijn te verbeteren. Veilig werken is hier een onderdeel van, maar ook borging van veiligheidsmethodieken heeft een belangrijke bijdrage aan de vergroting van dit welzijn.

Taken Health & Safety Officer

  • Verzamelaar van near misses en signaleringen vanuit een diversiteit van bronnen
  • Administratie WPI, near miss, LMRA, OOG ect
  • Stimulator van het uitvoeren van de in het target gestelde aantal veiligheidsbezoeken
  • Beoordeling en Opvolging van near misses dmv RIE en 380° feedback naar klanten en medewerkers
  • Initiator van kalibraties en keuringen, inclusief beheer.
  • Beschermingsmiddelenbeheer (bv verlopen brandblussers)
  • Aanwijzingen van medewerkers (VP, IV, WV, STEK, anders nl (help me out here!))
  • Meedenkend voor de invulling en verantwoordelijk voor de uitvoering van HSE beleid.
  • Verzorger van de borging van methodieken en aanwezigheidslijsten.
  • Out of the box invulling - en opvolging - van de maandelijkse VCA voorstelling.

De Healt & Safety Officer zal zich in eerste instantie richten op de bestaande verplichtingen, zoals OOG rondes, materiaalvernieuwing en beheer, en de aanwezigheid en invulling van VCA meetings. Tevens zal hij de meldingen die uit de LMRA komen opvolgen bij bestaande klanten in samenwerking met de desbetreffende projectmanager of Field Service Manager.

De HSO zal verwondingen niet kunnen voorkomen. Wel kan hij zijn steentje bijdragen aan een beter veiligheidsdenken binnen Schneider Electric.

Dankuwel voor uw aandacht.

Created By
Jerry Lankreijer
Appreciate

Credits:

Jerry Lankreijer

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.