Loading

Samen op expeditie RED inspiratie door je collega's

Franky Bettonvil

Toelichting:

Het anders en innovatieve denken spreekt erg aan in deze compilatie;

- Droomdoel mag ook smooth zijn

- Aandacht geven aan mensen die minder in de spotlight staan (niet alleen degenen die doelpunten maken)

- Een duidelijke structuur is de basis voor avontuur

- Heb nog nooit een wedstrijd gewonnen op mijn zwakke punten (excelleren in waar je goed in bent)

Conclusie van het verhaal is pakkend:

- Van goed naar goud

- Winnaars hebben een plan. Verliezers een excuus.

- Winnaars zeggen mogelijk. Verliezers zeggen moeilijk.

- Winnaars laten iets gebeuren. Verliezers wachten tot iets gebeurt.

Toelichting:

De sketch bevat elementen die expliciet van toepassing zijn op het werk binnen de afdeling wijkzaken: Empathie, oprecht luisteren, betrokkenheid, samenwerken, simpele procedures. De afsluitende slogan ‘als we willen kan het’ is een prachtige stip op de horizon voor de gemeente Breda.

Ivo Derksen

Toelichting:

Chassé theater

Mijn inspiratie voor de organisatie in beweging is het ontwerp van het Chassé theater. Enerzijds is het op maat ontworpen voor de stad én de gebruiker. Inspirerend is het inzicht dat een architect heeft ontwikkeld over de behoefte van een individu of groep. Zodanig dat kennelijk een ontwerp kan ontstaan dat klopt voor onze stad en er ook goed uitziet.

Hoe kom je er nu achter wat een persoon of organisatie wil? Wat voor ze werkt en waarom. Het onderzoeken en puzzelen met de behoeftes en visies van mensen om daarmee te bouwen aan een organisatiestructuur die bij mij, jou en bij ons past vind ik interessant. Een architect heeft daar zijn methode voor, ik heb daarover een idee en jij als collega ongetwijfeld ook. Niet? Dan wordt het des te interessanter!

Anne Jelle Lycklama à Nijeholt

George Marcusse

Toelichting:

Fantastische spreker, VN secretaris-generaal Guterrez.

Op de vraag: hoe kreeg je Trump zover dat hij toch de VN betaalt als grote financier kwam onderstaande reactie: je moet op ’t juiste moment de juiste dingen zeggen tegen de juiste mensen. Inspirerend!

Oud-premier van Portugal António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, zet zich in voor vrede en veiligheid, duurzame ontwikkeling en mensenrechten. In College Tour blikt hij terug op zijn eerste jaar als secretaris-generaal van de VN en kijkt hij vooruit naar 2018, het jaar waarin Nederland een tijdelijke zetel zal krijgen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Credits:

Created with images by hao wang - "Light is flowing"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.