Fyrverkerier REGLER OCH FÖRORDNINGAR

Snart är det nyår och många vill veta vad som gäller för fyrverkerier och smällare. Detta regleras både i nationella lagar och i lokala föreskrifter för Växjö kommun. Viktigast att tänka på är att ingen under 18 år får använda fyrverkerier och att de bara får skjutas under några få timmar på nyårsafton.

Regler för hela Sverige:

Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.

Alla typer av smällare är förbjudna i Sverige och fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas. Raketer som skjuts upp i luften kan även de smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna. Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers, isfacklor och liknande som är avsedda att användas inomhus.

Växjö kommuns lokala ordningsregler:

I Växjö kommun är användning av pyrotekniska varor enbart tillåtna från klockan 12 på nyårsaftons dag till klockan 03 på nyårsnatten. (Samma tider gäller för påskafton och valborgsmässoafton). Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten.

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Centrallasarettet i Växjö.

Här finns reglerna på fler språk:

Här kan du se en informationsfilm som Växjö kommun gjort tillsammans med polisen Scott Goodwin.

Var rädd om dig i nyår!

Credits:

Vidingehem AB 2016

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.