Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım By: Melis ALSAN

Dinî Bayramlar

BAYRAMLAR ve DİNÎ BAYRAMALAR;

"FERAH VE SEVINÇ GÜNÜ” MANASINA GELIR. DINI BAYRAMLAR ISE, YERYÜZÜNDE YASAYAN ÇEŞITLI DINLERE MENSUP TOPLULUKLARIN BELLI BIR TARIHTE, BIR VEYA BIRKAÇ GÜN SEVINÇ GÖSTERILERIYLE KUTLADIGI GÜNLERDIR. BU BAYRAMLARA ÖZEL IBADETLER VARDIR.

sorusorcevapbul.2017(alıntıdır)

Çeşitleri:

  1. Ramazan Bayramı
  2. Kurban Bayramı

Credits:

Created with images by Seyfi Şeren - "Gazze'deki kardeşlerimize dua..."

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.