Loading

Hyvinvoivat järjestöt Hyvinvoivat ihmiset

Uskomme, että järjestöt toteuttavat parhaiten perustehtäväänsä, kun ne voivat itse hyvin. Tehtävämme on vahvistaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa ja lisätä yhdessä niiden kanssa hyvinvointia, terveyttä ja yhdenvertaisuutta Varkaudessa.
Yhdistystalo Warikko: järjestöjen toiminnan, vertaistuen, neuvonnan ja ohjauksen keskus

Tukikohtanamme on yhdistystalo Warikko, joka sijaitsee Päiviönsaaressa Varkaudessa. Järjestöille ja yhdistyksille Warikko tarjoaa kokoontumis- ja säilytystiloja, koulutuksia, vertaistukea ja virkistystoimintaa yhdistysten vapaaehtoisille ja työntekijöille sekä muita tukitoimintoja yhdistysten tarpeiden ja olemassa olevien resurssien mukaan.

Alueen asukkaille, eri alojen ammattilaisille ja päättäjille yhdistystalo Warikko ja sen jalkautuvat toiminnat tarjoavat keskitetysti tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta, osaamisesta ja tarpeista. Yhtäältä toimimme sosiaali- ja terveysjärjestöjen äänenä - yhteistyö- ja keskustelukumppanina - erilaisissa verkostoissa ja yhteistyörakenteissa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä esittelemässä toimintaa Varkauden terveyskeskuksen aulassa keväällä 2019.

Selvitämme nyt kyselyllä, onko Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:n toimintaa tarpeellista laajentaa ympäryskuntiin.

Kysely on auki 16.8.2020 asti. Kyselyyn vastaamisen sijaan voit halutessasi ottaa myös yhteyttä suoraan lopussa oleviin yhteystietojen.

Yhdistysten kokemia hyötyjä:

"Yhteistyö, yhteinen tila, mahdollisuus kokoontua, tuki yhdistyksen arjessa."
"Osaaminen, tiedon jakaminen, kokoustilat"
"Yhteiset toimitilat ja yhdistysyhteistyö ovat näyttäytyneet meille tärkeimpinä hyötyinä."
"Saa tietoa ja koulutusta josta oma yhdistys hyötyy myöskin"

Tietoa Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:stä:

  • Jäsenenä 25 sosiaali- ja terveysjärjestöä ja 13 muuta järjestöä
  • Jäsenmaksu sosiaali- ja terveysjärjestöiltä 30 euroa/vuosi, kannatusjäseniltä 50 euroa/vuosi (muut järjestöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityishenkilöt). Toiminta avoinna kaikille sosiaali- ja terveysjärjestöille jäsenyydestä riippumatta.
  • Toimintaa rahoittavat Veikkauksen voitoista Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA sekä Varkauden kaupunki
  • Mukana muun muassa Pohjois-Savon Järjestöneuvostossa ja Järjestöneuvoston Tulevaisuuden sotekeskus -työryhmässä, Varkauden vammaisneuvostossa, asiantuntijana Varkauden kaupungin HYTE-ryhmässä ja Pohjois-Savon Kohtaamispaikkojen verkostossa.
  • Kumppanuuksia eri oppilaitosten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.
  • Kaksi työntekijää
  • 370 neliön toimitila yhdistysten käytössä maksutta vuoden 2020 ajan (yleensä tilavuokra jäsenille 5 euroa/tila/kerta)
Yhteystiedot

Info@warikko.fi | puh. 044 9762 256 (järjestösuunnittelija Heidi Hartikainen, lomalla 13.7.-9.8.2020) | puh. 040 5160 778 (järjestöassistentti Sirpa Jyräs-Ikonen, lomalla 6.-26.7.2020)

Credits:

Luotu käyttämällä kuvaa, jonka on ottanut YIFEI CHEN - "TELEPHONE"