Loading

Deze mensen beseffen dat het klimaat eraan gaat. Maar zijn ze ook bereid tot actie?

Klimaatproblemen zijn volop in het nieuws. Ons energieverbruik speelt daarin een grote rol. Hoe kunnen we zelf energie opwekken, zonder beroep te doen op elektriciteit? Eén van de alternatieven is een fietsdynamo waarmee je je toestellen voor dagelijks gebruik kan opladen. Je gsm bijvoorbeeld.

Willekeurige mensen op straat vertellen of ze bereid zijn om met deze dynamo hun steentje bij te dragen aan de verbetering van het klimaat.

De reacties op deze vragen waren enthousiast. Maar niet iedereen is bereid om dit toestel te kopen. Wel waren allen aangenaam verrast dat jongeren ook concreet op zoek zijn naar oplossingen voor het klimaatprobleem.

Credits:

Created with an image by Unknown - "Clipart - dynamo"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.