ก้าวแรกของซันนี่ โดย ณัฐอร สุรินทร์

ดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ปรากฎตัวขึ้นท่ามกลางหมูดาวในยามคำ่คืน ดวงอาทิตย์ดวงนี้ชื่อว่า ซันนี่ ในระหว่างท่องเที่ยวซันนี่สังเกตเห็นแสงสวยงามของดาวดวงดวงอื่น แต่ตัวเองกลับไม่มี
"มาท่องเที่ยวยามคำคืนเหมือนกันหรอ " หมู่ดาวลูกไก่พูดกับซันนี่ " เจอกี่ครั้งก็ไม่มีแสงสวยๆมาโชว์เหมือนเดิมเลยนะซันนี่" หมู่ดาวลูไก่พูดต่อ ทำใหซันนี่ขาดความมั่นใจเป็นอย่างมาก
ในคืนต่อมา ซันนี่ได้เจอกับคุณลุงดาวไถ " สวัสดีซันนี่ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ เป็นไงบ้างหล่ะ " คุณลุงดาวไถถาม " ผมสบายดีครับ แต่ช่วงนี้มีเรื่องบางเรื่องที่กังวลอยู่อ่ะครับคุณลุง"ซันนี่พูด
"เรื่องแสงในตัวเธอหน่ะหรอ" คุณลุงดาวไถพูด. " โอ้วว ใช่ครับ "ซันนี่ตอบ. " นี่ฟังลุงนะ ณ เวลาตอนนี้มันอาจไม่เหมาะกับเธอก็ได้ ซันนี่ลองเดินทางท่องเที่ยวในตอนกลางวันบ้างซิ ในเวลานั้นอาจจะเหมาะกับตัวซันนี่มากๆก็ได้นะ " คุณลุงดาวไถพูด
วันรุ่งขึ้น ซันนี่ได้ออกเดินทางตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ตามคำแนะนำของลุงดาวไถและสิ่งที่ทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากคือการที่เขาได้เห็นแสงที่เปล่งออกมาจากตัวเขา ซันนี่รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก
ต่อจากนั้นในทุกๆวัน ซันนี่ก็ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวในตอนกลางวันและเขาได้พบว่าแสงจากตัวเขายังเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเหล่าพืชพันธุ์ต่างๆ ในป่าอีกด้วย
เพราะเมื่อไม่ว่าซันนี่เคลื่อนตัวไปในทิศทางใด ทิศทางนั้นพืชต่างๆก็จะค่อยๆเจริญเติบโต ผลิดอก ออกผล ตามไปด้วยเสมอ
หลังจากนั้นเป็นต้นมา ซันนี่ก้อเริ่มมีความมั่นใจ มีความภูมิใจในตัวเอง และเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น และคอยส่องแสงเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สิ่งต่างๆรอบตัวเขาตลอดไป
Created By
ณัฐอร สุรินทร์ช
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.