Mense Van Die Paarl Deur Tamryn Adams

Susarah Adams

"My ma was 'n baie nederige persoon en 'n spontane mens. My ma en my pa het vir my streng groot gemaak. Ons het baie swaar groot geraak. My pa het 15 pond weekliks verdien en hy moes 7 kinders daarmee groot maak. Ek was gebore in Bonnivale, maar het my tuisdorp as 18 jarige verlaat en 'n beter lewe vir my in die Paarl probeer skep. Ek het as huishulp 'n inkomste van R10 per maand verdien. Die lewe was moeilik tydens die apartheids jare, maar my God het my sterk gehou en ek het nooit opgegee nie."

John Adams

"Ek het afgetree as adjudant offisier in die korektiewedienste na 30 jaar diens. Ek is oorspronklik van George, maar het in die jaar 1969 na die Paarl verhuis. Ek het by verskeie gevangenise diens verrig soos by Drakensteingevangenis, Biendonne, Allendale en Hofstraatgevangenis. By Allendale het ek pension afgetree. Die werk wat ek gedoen het was gevaarlik, maar nooit vervelig nie. As korrektiewe beampte was ek deel van die rehabilitasie proses van ons gemeenskap se kriminele. Jy moes die gevangenis nogsteeds behandel soos burgers van ons land tenspyte van hul oortredings. Respek en waaksaamheid was die wag word."

Chanté Adams

"Ek is 'n aspirante onderwyseres wat binne die volgende twee jaar my onderwysgraad gaan voltooi en my passie om met kinders te werk uit te leef. Ek is geinspireerd om onderwys te doen, want dit bied my die geleendheid om 'n verskil in 'n kind se te lewe maak en hulle te help. Ek wil graag eendag my Honeersgraad voltooi."

Chasiefa Sias

"My grootste inspirasie is my ma. Sy is altyd daar vir my en ondersteen my. Ek doen my bes om 'n goeie ma en voorbeeld te wees vir my 12 jarige seun, Ebrahim. Ek wil graag eendag Mekka toe gaan om my godsdienstige pelgrimstog na te kom."

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.