Loading

Inductie en Deductie Van: Micha den Heijer

In dit document kan je lezen wat inductie en deductie zijn, daarna zal ik een soort voorbeeld onderzoekjes geven waar je duidelijk kan zien wat inductie en deductie zijn.

Wat is inductie?

Bij inductie doe je eerst waarnemingen (zoals kijken welke kleur de zwanen in het park hebben) en daarna maak je er een regel van.

Je kan dus dit voorbeeld onderzoekje hebben:

Onderzoek kleur zwanen

Jan Doedel, Onderzoeksvreniging De Zwaan

Onderzoeksdoel

Leren welke kleur zwanen zijn.

Methode

Benodigdheden

 • Een park met een meertje of riviertje
 • Pen en papier

Uitvoering

 1. Ga naar het park.
 2. Turf hoeveel zwanen wit of zwart zijn.
 3. Verwerk de gegevens tot een algemene regel.

Resultaten

 • De eerste zwaan in het park was wit.
 • De tweede zwaan in het park was wit.
 • De derde zwaan in het park was wit.
 • Etc.

Conclusie

Alle zwanen in het park zijn wit.

Uit dit onderzoekje blijkt dat alle zwanen uit het park wit zijn, maar dat hoeft niet waar te zijn. Dagelijks gebruiken wij ook inductie. Iedereen dacht namelijk tot de crisis van 2008 (behalve ik want toen was ik nog maar 6) dat de huizenprijzen altijd omhoog zouden gaan, omdat dat altijd zo was. Maar toen de huizenprijzen opeens naar beneden gingen kwam er een finaciele crisis.

Dus toen ik het voorbeeld onderzoekje zei dat er heel veel witten zwanen zijn, dan wil dat niet zeggen dat er geen zwarte zwanen zijn. Als er dan toch een zwarte zwaan is dan kan dat opeens hele grote gevolgen hebben. (Met het zwanen voorbeeld niet, maar het kan dus wel tot een economische crisis leiden zoals de crisis uit 2008)

Conclusie

Als je een conclusie trekt bij inductie dan is die meestal waar, maar het is mogelijk dat het niet zo is.

Deductie

Deductie is iets heel anders. Deductie wordt meestal gebruikt voor wiskunde of logica. Zie hier een voorbeeldje van deductie.

Algemene regel

 • Al het fruit gaat rotten als het niet wordt opgegeten (en als het niet in de vriezer zit).

Er is ook bekend

 • De banaan is een fruit.
 • De banaan wordt niet opgegeten.
 • De banaan zit niet in de vriezer.

Conclusie

De banaan gaat rotten

De conclusie met deductie klopt altijd, tenzij de algemene regel of de andere informatie niet klopt of niet volledig is. Als je dus gaat onderzoeken of een banaan gaat rotten als je hem niet opeet, en de banaan rot niet, dan is de algemene regel of de andere informatie fout.

Wanneer inductie of deductie gebruiken?

Je kan het beste deductie gebruiken voor onderwerpen waar al veer over bekend is, zoals de banaan bijvoorbeeld. Dan kan je met behulp van deductie een hypothese maken. Een deductief onderzoek is kwantitatief, je hebt bij een deductief onderzoek een gestrukdureerde aanpak nodig.

Je kan inductie juist het beste gebruiken als er weinig bekend is over een onderzoek. Een inductief onderzoek is kwalitatief en je kan in een inductief onderzoek makkelijk je methode aanpassen (in het onderzoek van de zwanen zou je dus ergens anders in een park kunnen gaan zitten).

Bronnen

Tubbing, L (z.d.), Deductie vs. inductie: Alles wat je moet weten hierover. Geraadpleegd op 18 mei 2016.

Wikipedia (z.d.), Deductie versus Inductie. Geraadpleegd op 24 mei 2016.

Created By
Micha den Heijer
Appreciate

Credits:

Tubbing, L (z.d.), Deductie vs. inductie: Alles wat je moet weten hierover. Geraadpleegd op 18 mei 2016. http://deafstudeerconsultant.nl/deductie-vs-inductie-alles-wat-je-moet-weten-hierover/ Wikipedia (z.d.), Deductie versus Inductie. Geraadpleegd op 24 mei 2016. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Deductie_versus_inductie

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.