Święty Mikołaj Strona o najpopularniejszym świętym

O Mikołaju na powaznie

Kim naprawdę był ? Biskupem z Miry, który zasłynął swoją dobroczynnością, pomocą dla ubogich, troską o ich potrzeby materialne i duchowe. Uratował trzech młodzieńców skazanych na karę śmierci, uchronił rybaków przed utonięciem, w czasie zarazy usługiwał chorym. Jego ciało włoscy kupcy i piraci wykradli w 1087 roku z Miry i przewieźli do Bari we Włoszech. Mikołaj został patronem tego miasta.

Mikołaj w kulturze masowej

To starzec z białą brodą w czerwonym stroju, który w okresie Bozego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez renifery. Taki wizerunek Mikołaja został spopularyzowany w latach trzydziestych XX w. przez koncern Coca- Cola.

Kilka ksiązek o Mikołajach i Bozym Narodzeniu

Credits:

Created with images by LoboStudioHamburg - "christmas atmosphere santa claus" • PublicDomainPictures - "santa claus christmas beard" • Alexas_Fotos - "christmas santa claus fig" • The hills are alive* - "And wishing y'all a wonderful Christmas :^)" • willos - "santa decor decoration santa bag" • workerin - "santa claus nicholas santa clauses" • Hans - "santa claus christmas fig"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.