50% OFF na wynajem sali konferencyjnej HOLIDAY INN KRAKÓW CITY CENTER

Chcesz zorganizować konferencje w sercu Krakowa?

Holiday Inn Kraków City Center to doskonały wybór. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy wyjątkową ofertę: 50% zniżki na salę konferencyjną oraz dodatkowo co 10 uczestnik spotkania otrzymuje pokój i wszystkie posiłki w trakcie konferencji za 1 PLN*.

Oferta ważna dla rezerwacji w terminie od 15.03.2017 − 07.05.2017 i obowiązuje dla nowych rezerwacji. Oferta będzie potwierdzana w miarę dostępności sal oraz pokoi. Aby skorzystać z promocji proszę podać hasło: „Wiosenna oferta konferencyjna w Holiday Inn Kraków City Center”.

* Oferta dotyczy tylko tych usług konferencyjnych i noclegowych, które zostały zamówione dla wszystkich uczestników spotkania.

Holiday Inn Kraków City Center | Wielopole 4 Kraków

T: +48 12 619 01 57 | E: ccd@hik.krakow.pl

www.facebook.com/HolidayInnKrakowCityCenter

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.