Express Bil & Båtpleie Hos oss er din bil i trygge hender fra første minutt.

SKIEN - PORSGRUNN
Bilpleiepakkene finner du like under her..

Vi er Telemarks mest fornøyde bil og båtpleie service i over 10 år. Vi har i dag to avdelinger, en i Porsgrunn og en i Skien. Vi benytter oss av de beste bilpleie produktene i markedet . Vi har rengjort bilene i Grenland i over 10 år og er stolte av å ha tilliten hos alle kundene våre ! Våre ansatte utfører jobben på en profesjonelt måte for å oppnå topp resultat!

Vi driver også med båtpleie ! Vi kommer og polerer din båt der den står lagret ! Lakkforsegling med opptil 6 ÅRS GARANTI ! Båten er blank og fin i hele 6 ÅR !

Vi klargjør din bobil etter ditt ønske! Lakkforsegling på bobil er en smart måte å kunne beskytte overflaten på lakken ! Bilen blir veldig lett å vaske i 6 ÅR og ikke minst like BLANK hver gang du vasker den !

VÅRE PAKKER:
Det er en grunn til at disse bruker oss:

Avdeling Porsgrunn: Håndverksveien 15. Telefon: 970 80 067

Avdeling Skien: Porsgrunnsvegen 261. Telefon: 35 55 89 00

Åpningstider: Mandag - Lørdag.: 08:00 - 18:00

Credits:

Varden-produkt 2016

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.