Hoe Brusselse politici reageren op vragen om transparantie © Sara De Sloover - BRUZZ

Dit zijn de excuses die Brusselse politici en overheden geven in antwoord op de aanvragen van Transparencia.be om bepaalde bestuursdocumenten vrij te geven.

De vaakst aangehaalde excuses door overheden:

Transparencia.be is een initiatief van de feitelijke vereniging Anticor, die geen rechtspersoonlijkheid heeft"

Sint-Gillis, Anderlecht, Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem en Sint-Lambrechts-Woluwe.

Het antwoord van de administratie zou worden gepubliceerd op Transparencia.be, waardoor ook de identiteit van de ambtenaar online zou komen"

Sint-Gillis, Molenbeek, Evere, Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, en het Gewest.

De aanvragen via Transparencia.be vereisen geen adres of rijksregisternummer van de aanvragers"

Evere, Brussel-Stad, Anderlecht, Gewest, het crematorium van Brussel en Sint-Lambrechts-Woluwe.

De Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB) noemt dat alle drie geen geldige redenen voor een weigering.

Overige excuses

Minister-president Rudi Vervoort. © Jef Van de Veire

Rudi Vervoort (PS), minister-president van het Gewest:

Aangezien Transparencia de vraag online verstuurt, heeft de administratie geen andere keuze dan via e-mail te antwoorden (terwijl het eigenlijk schriftelijk moet, red.)"
De aanvragen via Transparencia.be laten niet toe om de identiteit van de aanvrager te verifiëren"

De CTB noemt dat eveneens geen geldige redenen voor een weigering.

Olivier Maingain, burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe.

Olivier Maingain (DéFi), burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe:

De website garandeert niet dat de gepubliceerde antwoorden op de vragen echt van de betrokken overheden komen"
Omdat de aanvrager anoniem blijft, kan de gemeente niet bepalen of hij/zij misbruik maakt van de gemeentediensten, of twee keer dezelfde aanvraag indient"
De website kan (door een toevloed aan vragen, red.) andere publieke taken van de administratie hinderen"
De website Transparencia.be garandeert de privacy niet volledig"

Ook dat zijn voor de CTB geen geldige redenen voor een weigering.

Gemeentehuis Schaarbeek, Collignonplein. (© panoramio)

Gemeente Schaarbeek:

Het gemeentepersoneel heeft te veel werklast om al die gevraagde documenten op te zoeken en dan af te leveren binnen de wettelijke termijn"

De CTB wijst erop dat de wettelijke termijn om te antwoorden op vragen van openbaarheid van bestuur 30 dagen is. Eventueel kan de administratie eenmalig een uitstel vragen van maximaal 15 dagen.

Sint-Agatha-Berchem. (© Google)

Gemeente Sint-Agatha-Berchem:

Transparencia.be vroeg naar een asbestinventaris voor de Berchemse schoolgebouwen, net als attesten rond brandveiligheid en conformiteit van elektriciteit en gas voor de scholen. Er zijn veiligheidsredenen om daarvan geen kopies af te geven, ze mogen wel geconsulteerd worden op papier"

De CTB zegt dat de burger het recht heeft een kopie van het document te ontvangen, en dat de overheid de toegang niet mag beperken tot een simpele consultatie.

Olivier Deleuze

Olivier Deleuze (Ecolo), burgemeester van Watermaal-Bosvoorde:

Informatie over de toegang tot schoolgebouwen, de brandveiligheids- en anti-inbraaksystemen van de scholen is te gevoelig om die door te geven aan Transparencia.be"

Als een deel van de gevraagde documenten gevoelige informatie bevat, mag dat deel achtergehouden worden, zegt de CTB. Maar dan is de gemeente wel verplicht de rest van de documenten openbaar te maken.

Visualisatie: © BRUZZ 2017

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.