Loading

De toekomst van water in handen nemen Augustus 2021

Alex Martens, Fund Manager & Sector Analist Industrials, KBC Asset Management
“Water staat steeds prominenter op de economische en politieke agenda. Als gevolg van de klimaatverandering zullen we vaker te kampen hebben met extreme weersomstandigheden. Die kunnen leiden tot zowel wateroverlast als watertekorten. Bedrijven die oplossingen zoeken om de waterproblematiek aan te pakken, verdienen meer dan ooit onze aandacht.”

Drie redenen om te beleggen in aandelen van waterbedrijven

  1. Structureel tekort aan drinkbaar water maakt investeringen noodzakelijk
  2. Stabiele omzetgroei vertaalt zich in stevige winstgroei
  3. Correcte waardering biedt opportuniteiten
1. Structureel tekort aan drinkbaar water maakt investeringen noodzakelijk

Drinkbaar water is schaars en ongelijk verdeeld.

Ons aardoppervlak bestaat voor 70% uit water, maar slechts 1% ervan is bruikbaar als drinkwater. Bovendien is dat water zeer ongelijk verdeeld. Vier landen – Brazilië, Rusland, Canada en de VS – bezitten met 10% van de wereldbevolking bijna 40% van de waterreserves. China en India daarentegen, bezitten met meer dan 30% van de wereldbevolking slechts 10% van de waterreserves.

Ons verbruik ligt hoog.

70% van het waterverbruik in de wereld gaat naar landbouw en veeteelt. 20% is voor rekening van de industrie. 10% van het water heeft als eindbestemming onze kraan in de keuken, de badkamer, de wasruimte, … Gemiddeld verbruiken we per persoon meer dan 100 liter water per dag.

De vraag neemt toe.

We zijn met meer. Dus ook met meer om water te verbruiken. Verwacht wordt dat de bevolking tegen 2050 met zo’n 2 miljard mensen aangroeit, tot bijna 10 miljard. Bovendien stijgt het waterverbruik meer dan dubbel zo snel als de bevolkingsgroei omdat ook onze levensstandaard toeneemt. Vooral in opkomende landen als India en China speelt dit sterk. Meer gezinnen krijgen toegang tot basiscomfort zoals een douche, een toilet, een wasmachine, … En ze consumeren meer, denk aan een smartphone of een auto. Ook voor de productie hiervan zijn duizenden liters water nodig.

Het aanbod neemt af.

Meer investeringen zijn nodig.

Om de kloof tussen vraag en aanbod te dichten, moeten we niet alleen duurzamer omspringen met water. Investeringen dringen zich op. Als gevolg van de klimaatverandering zullen we vaker te kampen hebben met extreme weersomstandigheden. Om periodes van droogte te overbruggen, maar ook om wateroverlast tegen te gaan in periodes van hevige regenval, zijn investeringen nodig in extra ruimte om water op te slaan zoals in buffer- en wachtbekkens, infiltratie- en regenputten.

Volgens een onderzoek van McKinsey is maar liefst 11.700 miljard USD aan investeringen in infrastructuur nodig om tegen 2030 aan de vraag naar water te voldoen. Het infrastructuurplan van Amerikaans president Biden lijkt hier alvast een stap in de goede richting.

2. Stabiele omzetgroei vertaalt zich in stevige winstgroei

De schaarste aan drinkbaar water, de noodzaak om de infrastructuur te onderhouden en uit te breiden en de hogere eisen die men stelt aan waterkwaliteit zorgen voor een stabiele omzetgroei voor waterbedrijven. Deze omzetgroei vertaalt zich in een stevige winstgroei en verklaart de goede beursprestaties over de voorbije 10 jaar.

Bron: Thomson Reuters Datastream

Beleggen in water is deels cyclisch, deels niet-cyclisch.

Waterinfrastructuur bijvoorbeeld is heel cyclisch. Als de economie goed draait, dan worden er meer huizen gebouwd, zien we meer openbare investeringen en doen ook bedrijven een extra inspanning naar onderhoud en uitbreidingen. De heropleving van de economische groei na de coronacrisis en extra overheidsinvesteringen zouden voor deze bedrijven een stimulans moeten zijn.

Bedrijven die actief zijn in bijvoorbeeld het testen van de waterkwaliteit of het zuiveren van water zijn minder afhankelijk van de economische cyclus. Deze bedrijven zijn vaak actief in nichemarkten, met sterke balansen en hoge liquiditeit.

Sowieso, de vraag naar water zal er altijd zijn, wat van waterbedrijven een tijdloos groeiverhaal maakt.

3. Correcte waardering biedt opportuniteiten

Het groeiverhaal van water komt met een kanttekening. De koers-winstverhouding ligt traditioneel hoger dan die van de brede markt. Deze premie is te verantwoorden wanneer hogere economische groei te verwachten valt. Sinds de coronacrisis is deze premie echter weggevallen. Nu de economie herstelt van de coronacrisis en de overheidsinvesteringen hun weg vinden naar nieuwe infrastructuurwerken, kunnen waterbedrijven hiervan profiteren.

Wat zijn nu precies die 'waterbedrijven'?

Wist je dat...?

... er muziek zit in lekdetectietechnologie.

‘Akoestische bewaking’ helpt om dure lekken in pijpleidingen en waterverlies op te sporen. Met speciale apparaten wordt 's nachts geluisterd naar lekgeluiden of trillingen. Deze akoestische monitors worden meestal samen gebruikt met slimme meters. De data worden verzameld, doorgestuurd en geanalyseerd. Op deze manier kan makkelijk de fysieke locatie van een lek worden vastgesteld, zodat herstellingen sneller én efficiënter verlopen.

Redactie beëindigd op 03.08.2021. Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Beleggen in aandelen is onzeker en brengt risico’s met zich mee.