soorten gesteenten

Gebruikte gesteente bij bouwmateriaal (herhaling vorige les)

Los of vast gesteente?

Opdracht determineertabel

1. Straks ga ik jullie in 5 groepen verdelen.

2. Elke groep krijgt een gesteente.

3. De naam van het gesteente krijg je erbij.

4. Jullie moeten gebruik maken van de determineertabel om het soort gesteente in het juiste hokje te plaatsen.

5. Indien je klaar bent met 1 gesteente, steekt 1 iemand zijn hand in de lucht.

6. De laatste 3 hokjes moeten nog niet ingevuld worden. Hiervoor moeten we een test doen met zuur. Dit gebeurt na jullie oefening vooraan en klassikaal.

7. Als jullie groep klaar is met het invullen van de eerste 6 hokjes, steken jullie allemaal jullie hand in de lucht.

8. Alle groepen zo goed als klaar: klassikaal overlopen.

9. Jullie krijgen 20 minuten om aan deze opdracht te werken.

Groepen:

Groep 1: Mwana-Junior, Selina, Marlies, Louise

Groep 2: Pauline, Annabel, Elvina, Kethelijne

Groep 3: Louise-Marie, Achanty, Noor, Lana

Groep 4: Jill, Mélissa, Clarice, Estée

Groep 5: Vincent, Maxim, Luca

Overlopen eerste 6 hokjes determineertabel

Test met verdund zuur

Overlopen determineertabel

Soorten gesteenten

Conglomeraat: grind dat aaneen geklit is. Als je erop slaat met een hamer komt er grind tevoorschijn

Grind: los gesteente, zichtbare korrels, grijpbaar, korrelgrootte is meer dan 2 mm

Zand: kleinere korrels (0,05- 2 mm), je kan de korrels voelen als je zand tussen je vingers wrijft

Zandsteen: je kan het krassen met een mes, zodat er korrels afvallen, zand dat aaneen geklit is tot een vast gesteente

klei: de korrels zijn zo klein dat je ze niet meer kunt voelen. De korrels zijn nog kleiner dan leem (kleiner dan 0,002 mm). Ze zijn niet meer te zien met het blote oog, vochtig klei is kneedbaar.

leisteen (schiefer): is krasbaar met een metaal, is grijsblauw, verbrokkelt in plaatvormige brokken (breukvlakken), dit gesteente ontstaat door een chemische reactie van klei.

Leem: de korrels zijn zo klein dat je ze niet meer kunt voelen. De korrels zijn nog iets groter dan klei en zijn nog net zichtbaar (tussen 0,002-0,05 mm). Vochtig leem plakt maar kan je niet boetseren.

krijtsteen/kalksteen: is afgezet in een warme zee en bestaat uit microscopisch kleine kalkskeletjes van algen en andere diertjes. Hierdoor vinden we soms fossielen aan in krijtsteen of kalksteen.

Verschil grind, zand, leem en klei?

Bodem en ondergrond

Humuslaag: de bovenste, dunne laag met afgestorven plantaardig en dierlijk materiaal waaruit de planten hun voedingsstoffen halen.

Wortellaag: de laag waarin de wortels van de planten groeien.

Vul de begrippen aan in de hokjes

Memory spel

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.