שבוע חיים ברשת 5/2-10/2/17עושים שינוי בחברה- מושיטים יד לעזרה

לפניכם פעילויות ומערכי שיעור מהענן החינוכי לשבוע הבטיחות ברשת- הנושא השנתי מתמקד בעניין הושטת עזרה וסיוע כאשר אנו עדים למקרה אלימות ברשת, עליכם לבחור מערך שיעור אחד מתוך המאגר ולקיימו בכיתות החינוך בשבוע שבין ה 5/12-10/12 -

הרצאות מקוונות- רשמתי את כל שכבות הגיל להרצאות מקוונות מטעם משרד החינוך ובשיתוף גורמים מקצועיים. את הקישורים לכניסה לשיעור אשלח בשבוע בטיחות ברשת במשוב. תאריכי ושעות השיעורים לפניכם

​ווטסאפ ושפת האימוג'י ​ד"ר לירז מרגלית ​ז-ט ​5.2.17 -​11:00-11:45​ -שכבת ז

, 8.2.17 ,​9:00-10:00​מחוברים לרשת - בואו נעשה את זה נכון ​חברת מייקרוסופט ​ - שכבת ח ​

פשיעה ואכיפה בעולם הסייבר​ ​יח' הסייבר הארצית ​ז-יב ​ 6.2.17 ​10:00-11:00- שכבת ט

Created By
meital erlich
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.