Programma Opleiding Mediacoach

Mediawijsheid

De deelnemer wordt enthousiast gemaakt voor het vak van mediacoach en de nieuwe dienstverlening van de bibliotheek op het gebied van nieuwe media. Eppo van Nispen laat de deelnemers zien dat bibliotheekwerk anno 2017 écht iets anders is als voorheen. Hij inspireert deelnemers BHAGs te durven stellen (Big Hairy Audacious Goals). Jos Debeij doet de transitie uiteen van klassieke uitleenbibliotheek naar de bibliotheek als hart van de mediasamenleving. Daniel Lechner neemt de deelnemer mee op een reis door mediawijsheidland, en leert ze waar ze bronnen kunnen vinden, inspiratie kunnen opdoen en aan kunnen haken bij netwerken en communities.

Daarnaast maakt de deelnemer kennis met intrigerende best sellers, verrassende onderzoeken en belangwekkende Ted-talks over actuele mediawijsheidthema’s, zoals: de invloed van mediagebruik op onze hersenen, hyperreality, fake nieuws, privacy, Big Data, de YouLoop (=feit dat je door personalisering van informatie alleen nog maar ziet en leest wat je eerder leuk vond), mogelijkheden van crowdfunding, etc.

docenten: Eppo van Nispen, Jos Debeij, Daniel Lechner

Resultaat: deelnemers raken enthousiast om het mediadomein te gaan exploreren en op dat gebied diensten te gaan verlenen, en kunnen dat onderbouwd (op basis van media-theorieën en -onderzoeken) en vanuit een visie doen.

---

Nieuwe en sociale media

Deze twee onderdelen zijn een puur hands-on training, waarin de deelnemer in een flitscursus leert de belangrijkste tools en toepassingen van dit moment te gebruiken. De deelnemer leert digitaal te organiseren (bookmarking, cloud storage, bestandsdeling, Pinterest); communiceren (Twitter, Instagram, Facebook, Facebook pages, LinkedIn, WhatsApp, Snapchat); leren (informatie vinden via sociale media; tools voor online feedback en quizzen; online samenwerking): en profileren (een website creëren en publiceren; presenteren via Prezi; geavanceerd gebruik van YouTube).

docent: Linda Vonhof

Resultaat: de deelnemer is helemaal bij op het gebied van nieuwe en sociale media, kent de belangrijkste tools en platformen, en weet deze strategisch te gebruiken.

---

Informatievaardigheden

1. Slimmer zoeken

De deelnemer leert beter en efficiënter te zoeken op internet. De deelnemer leert optimaal gebruik te maken van zoekoperatoren in Google en YouTube, van eenvoudige zoekoperatoren als aanhalingstekens en plus- en mintekens, tot geavanceerde zoekoperatoren als zoeken binnen bepaalde domeinen of in gerelateerde sites. Ook leert de deelnemer welke andere zoekmachines soms beter, handiger en veiliger zijn dan Google. Verder leert de deelnemer tips en tricks om anoniem te zoeken en je eigen privacy beter te bewaken. Daarnaast leert de deelnemer alles over het Big6 model, het bewezen efficiënte model om betrouwbare informatie te vinden. Op basis van dit model kunnen mediaocoaches anderen trainen in het zoeken van informatie.

Daarnaast komen mediawijsheidissues aan bod die gerelateerd zijn aan het gebruik van zoekmachines (zoals het fenomeen van de filter bubble als gevolg van gepersonaliseerde zoekresultaten).

docent: Hugo Benne

Resultaat: de deelnemer wordt een zoekspecialist, die anderen kan helpen de informatie te vinden die ze nodig hebben.

---

2. Innovatieve informatietechnologie

Informatievaardigheden gaat om meer dan alleen zoeken en vinden. Door nieuwe mediatoepassingen is het mogelijk veel meer met informatie te doen dan voorheen. In dit onderdeel leert de deelnemer over state-of-the-art informatietoepassingen, waaronder: informatie delen in realtime (bijv. Google Hangouts, Periscope); visualiseren van informatie, bijv. in de vorm van overtuigende infographics (zoals Piktochart); nieuwe manieren van presenteren (bijv. Instagram Live); nieuwe manieren van communiceren (chatbots); augmented reality (extra, interactieve content toevoegen aan informatie); geo-gebaseerde toepassingen (informatie die aansluit bij de plaats waar je bent).

Daarnaast leert de deelnemer over dubieuze ontwikkelingen op het gebied van informatie, zoals fake nieuws, click bate en wat je als mediacoach aan je doelgroepen kunt meegeven om zich hiertegen te weren.

docent: Rob Coers

Resultaat: de deelnemer wordt een informatieprofessional, die anderen kan adviseren over optimaal gebruik van nieuwe informatietoepassingen voor diverse doeleinden.

---

Innovatie

Sommige bibliotheken hebben een FabLab, andere een MediaLab. Weer andere organiseren Coderdojo’s en de volgende heeft robots in de bieb. In de innovatieonderdelen leert de deelnemer over de vele nieuwe mogelijkheden om op deze terreinen nieuwe diensten te verlenen. Aan de orde komen:

Makersbeweging en FabLabs

docent: Jeroen de Boer

Programmeren

docent: Jeroen de Boer

Digital storytelling

bekijk de tools op https://digitalstory.tools

Gaming

Docent: Erik Reuvers

Virtual reality

docent: Robin de Lange

Robotica

docent: Pauline Maas

Resultaat: de deelnemer wordt een innovator die hippe diensten kan opzetten en daarmee nieuwe doelgroepen voor de bibliotheek kan aanboren en bedienen.

---

Didactiek

Nieuwe mediatoepassingen voor het onderwijs

In dit voornamelijk hands-on onderdeel gaat de deelnemer aan de slag met diverse nieuwe mediatoepassingen waarmee trainingen, onderwijs en workshops verrijkt kunnen worden voor diverse doelgroepen. De deelnemer leert gebruik te maken van actuele tools voor digitaal presenteren en publiceren, flipping the classroom, gebruik van video, online organiseren, online samenwerken (al dan niet onafhankelijk van tijd en plaats), feedbacksoftware, games, badges en awards, en blended learning (=deels online, deels offline leren).

docent: Erno Mijland

Resultaat: de deelnemer kan diverse mediatoepassingen creatief inzetten om eigen of andermans trainingen/workshops, leerprocessen en learning communities attractiever en efficiënter te maken.

Created By
Opleiding Mediacoach
Appreciate

Credits:

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.