WindEnergie Annefleur Scholten

Ik heb voor windenergie gekozen omdat het me interessant leek omdat ik er nog bijna niets over wist. Het leek me heel interessant hoe ze van wind elektriciteit kunnen maken en dat wou ik wel graag leren.

Wat is windenergie? Windenergie is een vorm van energie dat ontstaat doordat de wind de molen laat bewegen en daardoor ontstaat elektriciteit. Nederland staat erom bekend al eeuwen geleden (vanaf ongeveer het jaar 1180) gebruik te maken van wind als energiebron. Molens werden bijvoorbeeld gebruikt om een maal-rad in beweging te krijgen om bijv graan te malen. De moderne windmolens van nu heten windturbines, zien er heel anders uit en worden gebruikt om elektriciteit op te wekken. Op deze manier kunnen huizen worden voorzien van elektriciteit.

Hoe word windenergie nou omgezet in elektriciteit? Wind-energie word omgezet via wind molens. Hier onder zie je hoe een molen er van binnen uitzien en hoe het werkt.

Wat zijn de voordelen van windenergie?

 • Er is altijd wind (soms veel, soms minder), terwijl fossiele brandstoffen als aardgas, aardolie en kolen op kunnen raken als middel om energie te maken.
 • Wind kost niets, energie uit fossiele brandstoffen kosten wel geld
 • Wind is schoon: het vervuilt veel minder dan fossiele brandstoffen en geeft ook minder CO2 (koolstofdioxide) uitstoot, waardoor de aarde minder snel zal opwarmen
 • Het kost weinig tijd om een windpark te bouwen
 • Een windturbine levert minstens 20 jaar elektriciteit
 • Wind is schoon

Wat zijn de nadelen van windenergie?

 • Vogels kunnen gewond raken aan de wieken hoog in de lucht.
 • De wind parken zijn lelijk om te zien.
 • Op dit moment is deze energie nog duurder dan energie uit fossiele brandstof.
 • De hoeveelheid wind is niet altijd gelijk.
 • Voor het maken van windmolens zijn grondstoffen nodig die slecht zijn voor het milieu.

Mijn mening over windenergie. Ik heb veel geleerd over de voor en nadelen van windenergie. Ik vind windparken niet echt mooi maar omdat windturbines voor energie veel minder het milieu belasten en ook veel minder fossiele brandstoffen nodig hebben ben ik wel voorstander van windenergie.

Einde

Credits:

Created with images by Falkenpost - "windräder energy wind power" • Oimheidi - "windräder wind power fichtelberg" • Tomas74 - "wind energy renewable enegy windmill" • jinterwas - "Rainbow over the barrier #3"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.