Loading

Felis navidad Malaga, 27. 11. 2017

Na glavni ulici v Malagi, v peš coni, so postavili novoletno okrasje. Nekaj sto metrov ulice so pokrili z lučkami in ob večerih naredili pravi show. Posamezne segmente so prižigali in ugašali v ritmu spremljajoče glasbe.

Pač danes je tako, da nas po enem prazniku takoj začnejo pripravljati na drugega. V Malagi je bilo pravo praznično vzdušje že konec novembra.

Zanimivo, tako kot jaz so skoraj vsi prisotni snemali dogajanje. Izgleda, da ne znam več gledati samo skozi očala, pred očmi moram imeti še zaslonček.

Da se nekaj dogaja sva opazila že v soboto in nedeljo, vendar zaradi gneče nama ni uspelo priti niti do ulice. Video posnetke sem napravil šele v ponedeljek, ko je bilo središče mesta bolj prazno.
Priložnost za družinski selfie. Toliko selfiev nisem videl še nikoli.
Pogled iz stranskih ulic ni bil tako atraktiven.
Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.