Loading

Handledarintroduktion 2019 För dig som är ny handledare för lärarstudenter

Du som funderar på att bli handledare eller som precis har blivit handledare för studenter som läser till förskollärare eller till lärare, erbjuds nu en handledarintroduktion. Vi kommer att berätta om rollen och gå igenom de viktigaste delarna av uppdraget.

Under introduktionen kommer vi att gå igenom:

 • Handledarens uppgifter
 • Handledarens ansvar
 • Bedömning av VFU:n - hur går det till?
 • Vilka dokument ska handledaren vara insatt i och använda?
 • Studentens skyldigheter och rättigheter
 • När det inte fungerar
 • Diskussion och frågor

Datum, tid, plats och anmälan

 • Datum 24 januari
 • Tid klockan 14:00 – 16:30
 • Plats Campus Västervik, Östersjövägen 8
 • Anmälan: Skicka din anmälan till katja.vrettou@vastervik.se senast måndag den 14 januari.

Välkomna!

VFU-teamet, Linköpings universitet

Catarina ”Kicke” Jeppsson, Programansvarig utbildningsledare VFU, KFU

Credits:

Created with images by rawpixel - "wood wooden table"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.