Fåraktigt toppturslandskap Storli Gard - Oppdal

Stugan!
Topparna skall gå att skida....?
Svåra linjer.... gulp....
..... behöver nog en guide.
Livet är en kompis...
.... och en puss då och då.
Skidguidens brorsa...
....... med fru.
Har någon sett min ytterrock?...
..... va? e din också borta...
... vad har du gjort för att få behålla din?
.... ytterrock som blivande underställ.
Gårdsstugan med boende för grupper
Storstuga, matsal i kombination med museum.
Rum i korridor...
Bad i korridor
Dörr till vänster.......
Provsmaknings museum
Norskt pinnekött på torking
Dörr till höger
Stugan för toppturare
Köksfönsterutsik
Gårdsbutiken
Närodlat....
Färdkost...
300 årig ölbryggningstradition.

Där ute skall det finnas grym skidåkning

I reaserchen efter toppturer i Oppdal och Sunndalsöra hittade jag fårbonden Terje som är uppväxt i bergen runt Storli Gård i tionde generation. Nu väntar vi bara på att säsongen skall starta med ordentligt med snö. Kan starkt rekommenderas!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.