Loading

Publicitat i disseny Les grans coses mai no les fa una sola persona, sinó...

...UN EQUIP DE PERSONES.

CREATIVITAT

Realitzem propostes creatives plantejades des de diferents àmbits/angles, a partir d'idees genuïnes/originals adreçades/orientades a tot tipus de mercat.

Alhora, aconseguim l'objectiu final tot cercant costos equilibrats i un ampli ventall d'aplicacions.

DISSENY

El mètode de disseny és un procés de creació per a concebre un producte nou o bé per a millorar un d'existent.

Al llarg d'aquest procés, Ados manté contacte directe amb el client i amb el personal tècnic de cada sector a fi d'assolir un disseny personalitzat.

EXPERIÈNCIA

El nostre bagatge de coneixements es basa en la pràctica professional i en la constant preparació en les innovacions gràfiques, tecnològiques i audiovisuals.

Des de 1992, Ados acumula experiències desenvolupades amb rigor i eficàcia en una gran varietat de situacions i de mercats.

PROFESSIÓ

La marca és el que volem vendre.

La reputació és el que ens compren.

La professionalitat és el que demostrem.

Ados disposa de professionals en tots els àmbits per a confeccionar tota mena de projectes.