Zonnenenergie Gunhan 2k3

Zonnepanelen

Als het zon vol schijnt op de zonnepanelen wekt het energie op. En als het energie zich opwekt gaat het via een en daarna gaat het naar een omvormer wat licht veranderd naar energie. En via een buis gaat het naar de meterkast en wanneer je stroom verbruikt gaat eerst het opgewektte stroom verbruikt worden. En daarom hoef je maar weinig voor je stroom te betalen..

Zon

Het zon kun je niet met je blote ogen kijken het kan wel maar het doet pijn. En kun je verblind raken. Het zon zit zo 149.600.000 km van de aarde af. En de kern ongeveer 15 miljoen graden warm en de oppervlakte van de zon is 6000 graden warm ze kunnen nooit precies weten hoe warm de zon echt precies is dat doen ze met een soort robot. En de zon is heel handig voor de zonnepanelen.

Boiler

Het ontstaan van de eerste zonneboiler gaat veel verder terug dan de meeste mensen denken. Vroeger was er een zwart geschilderde metalen waterding soort van een tank een soort in de zon. Dit was wel een hele andere type van een zonneboiler, het duurde vaak een hele dag voordat het water eindelijk warm was. En als de zon eenmaal onder was koelde het water al snel af want toen wisten ze ook nog niet hoe ze dat snel konden opwarmen en dat het daarna lang meegaat.

Isolatie

Ongeveer de helft van de verbruikte energie in jouw woning gaat naar verwarming. Die warmte kan uit je huis weggaan door de ramen, de vloer, de deuren, maar vooral ook door het dak. Het isoleren van het dak van jouw woning heeft dus een groot effect op de gebruikkostten die je moet betalen. Je kan dus ook voor weinig geld laten isoleren. Met rubber, zacht spul. Enz je kan het laten maken bij een instalatie bedrijf

Zonneschoorsteen

Met deze schoorstenen kan je woningen ventileren of verwarmen zonder dat stroom nodig . Met zonneschoorstenen kan je op een andere manier dus ventilatie gebruiken en ook klimaatregeling in woningen of bedrijven. Deze ding gebruikt geen energie, stroom. Doordat het geen stroom gebruikt bespaar je geld en is ook veel beter voor het milieu. Je huis of bedrijf wordt altijd gebruikt van verse lucht en koelt ruimtes op zomer warme dagen wanneer de zon schijnt.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.