Loading

Jennifer Schipper-de Laet www.edyume.com

Ik ben

Docent, projectleider, onderwijsontwikkelaar, docententrainer, ADE'er, ondernemer, verbinder, dreamchaser, changemaker.

Mijn drijfveer is om via onderwijs van de wereld een plek te maken waarin iedereen in volledige vrijheid kan leven.

Vaardigheden en Kwaliteiten

Coachen

●●●●●●●●●●

Communicatief

●●●●●●●●○○

Creatief

●●●●●●●●○○

Engelse taal

●●●●●●●●●●

Innovatief

●●●●●●●●●●

Inspirerend

●●●●●●●●○○

Onwikkelingsgericht

●●●●●●●●●●

Verbindend

●●●●●●●●○○

Zelfstandig

●●●●●●●●○○

Overige kwaliteiten

Duurzaamheidsontwikkelingen mbt het onderwijs.

Mediawijs maken van leerlingen en docenten.

Kennis van de SDG’s en hoe deze integraal toe te passen.

Schrijven en arrangeren van (digitaal) lesmateriaal.

Hobby’s

Concerten, Hardlopen, Multimedia, Pubquiz, Reizen

Quote

“Practice what you preach”

MEDIAWIJSHEID

Docententraining 'Introductie Mediawijsheid'

TiN

TiN staat voor Toekomst is Nu.

TiN is een vak waar je door middel van thema's wordt je klaargestoomd voor de vaardigheden die je nu en in de toekomst nodig hebt.

Het vak is anders dan de andere vakken op het Niftarlake College.

De ene keer werk je met klasgenoten, en de andere keer met leerlingen uit andere klassen.

Je bent zowel binnen als buiten de school bezig. Leren doe je immers overal.

Je krijgt voor het vak geen cijfer. Het gaat er vooral om dat je laat zien dat je steeds beter wordt in de verschillende vaardigheden.

TiN wordt gegeven in een blok van 3 uur. Hierdoor heb je alle tijd om aan de verschillende projecten te werken en het met de docenten te hebben over je voortgang.

Credits:

Fanja Hubers

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.