5 věcí o Miloši Zemanovi

Miloš Zeman v období 1993–2001 působil jako předseda České strany sociálně demokratické. V letech 1996–1998 zastával funkci předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a následující čtyři roky byl předsedou sociálnědemokratické vlády menšinového charakteru.

Po neúspěšné kandidatuře na prezidenta České republiky v roce 2003 odešel na sedm let z politiky.

V přímé volbě v roce 2013 byl zvolen třetím prezidentem České republiky a zároveň historicky prvním českým prezidentem zvoleným přímou volbou. V březnu 2017 oznámil, že se o post hlavy státu bude ucházet i pro volební období 2018–2023.

Zeman během své kampaně při volbě prezidenta sám přiznal,[11] že denně vypije šest sklenic vína a tři „panáky“ tvrdého alkoholu.

Zeman také blízce spolupracuje s Čínou, v říjnu 2014 zde byl na státní návštěvě a prohlásil, že „respektuje územní integritu Číny, že neuznává tibetskou exilovou vládu“, za což si vysloužil kritiku od pravicových politiků.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.