Loading

Nakladatelství Bratříček vzniklo v roce 2017 a je nazváno podle první knihy, která byla vydána v tomto nakladatelství.

... nezapomínejme co znamená slovo umění.

Nakladatelství Bratříček vzniklo za účelem podpořit myšlenky kreativních autorů, aby mohla vzniknout hodnotná literární díla.

Vydáváme knihy v tištěné i digitální formě. Ilustrace jsou tvořeny známými malíři. Naše knihy distribuujeme po celé České i Slovenské republice.

Nakladatelství Bratříček je součástí projektu pro propagaci talentovaných lidí a jejich práce.

email: nakladatelstvibratricek@gmail.com

Seznam knih:

NÁZEV DÍLA - ????????

ROK VYDÁNÍ - 2019

ANOTACE KNIHY:

Jak rozeznat dobro od zla?

Odpověď závisí na tom, v co věříme...

Jdeme dál a doufáme, že naše přesvědčení nás vedou správnou cestou...

… Doufám, že jste už pochopila, že člověk potřebuje varování, protože jedině tak předejde tomu, že ztratí něco velice cenného. Bez varování o to přijde a ztrátu si uvědomí, až když bude pozdě na to to získat zpátky. Myslete na mě, Emmo… V dnešní době musíme být všichni obzvláště obezřetní...

Anotace knihy:

Příběh s názvem Bratříček je koncipován jako vyprávění malého chlapce, který se musí vyrovnat s těžkými životními situacemi. Musí se postarat o svého mladšího bratra, který je velmi odlišný od ostatních dětí. Pod vlivem těchto událostí je nucen rychle dospět a jeho názory přestávají být dětsky naivní. Zjišťuje, že svět není přátelským místem plným her a fantazií, a proto se snaží svého sourozence především chránit. Otázkou však je, jestli volí správnou cestu.

… Jen pouhý pohled na ni mi pomohl aspoň na chvíli zapomenout na veškeré starosti. Po chvíli jsem se však opět rozesmutněl. Došlo mi, že už možná v brzké době ji nebudu vídat. Jestli tatínek prodá farmu a my se opravdu odstěhujeme, už ji možná neuvidím nikdy. A ví, že vůbec existuju? Odjedu, a ani se s ní nerozloučím?...

DÁVÁME VŽDY PŘEDNOST UMĚNÍ PŘED KOMERCÍ, A PROTO KAŽDÁ NAŠE KNIHA JE ČTENÁŘŮM PO DVOU LETECH OD JEJÍHO VYDÁNÍ NABÍDNUTA ZCELA VOLNĚ KE STAŽENÍ.

Created By
marek hnila
Appreciate

Credits:

Nakladatelství Bratříček

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.