Loading

Nakladatelství Bratříček vzniklo v roce 2017 a je nazváno podle první knihy, která byla vydána v tomto nakladatelství.

... nezapomínejme co znamená slovo umění.

Nakladatelství Bratříček vzniklo za účelem podpořit myšlenky kreativních autorů, aby mohla vzniknout hodnotná literární díla.

Vydáváme knihy v tištěné i digitální formě. Ilustrace jsou tvořeny známými malíři. Naše knihy distribuujeme po celé České i Slovenské republice.

Nakladatelství Bratříček je součástí projektu pro propagaci talentovaných lidí a jejich práce.

email: nakladatelstvibratricek@gmail.com

Seznam vydaných knih:

ANOTACE KNIHY:

Jak rozeznat dobro od zla?

Odpověď závisí na tom, v co věříme...

Jdeme dál a doufáme, že naše přesvědčení nás vedou správnou cestou...

Anotace knihy:

Příběh s názvem Bratříček je koncipován jako vyprávění malého chlapce, který se musí vyrovnat s těžkými životními situacemi. Musí se postarat o svého mladšího bratra, který je velmi odlišný od ostatních dětí. Pod vlivem těchto událostí je nucen rychle dospět a jeho názory přestávají být dětsky naivní. Zjišťuje, že svět není přátelským místem plným her a fantazií, a proto se snaží svého sourozence především chránit. Otázkou však je, jestli volí správnou cestu.

DÁVÁME VŽDY PŘEDNOST UMĚNÍ PŘED KOMERCÍ, A PROTO KAŽDÁ NAŠE KNIHA JE ČTENÁŘŮM PO DVOU LETECH OD JEJÍHO VYDÁNÍ NABÍDNUTA ZCELA VOLNĚ KE STAŽENÍ.

Created By
marek hnila
Appreciate

Credits:

Nakladatelství Bratříček

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.