SOFIA bulgarien

Sofia är Bulgariens huvudstad och den största staden.Staden ligger i västra Bulgarien, vid foten av bergsmassivet Vitosja, och är administrativt, kulturellt och industriellt centrum i landet. Staden utgör en av landets administrativa regioner och hade 1 247 059 invånare i slutet av 2008, varav 1 162 898 invånare bodde i själva centralorten. Hela storstadsområdet omfattar Sofia samt ytterligare fem kommuner och hade 1 367 900 invånare i slutet av 2008.

Sofia är en av de äldsta huvudstäderna i Europa och historien går tillbaka till 700-talet f.Kr. då thraker bosatte sig i området. Staden har länge haft en viktig roll över hela Balkanhalvön inte minst eftersom staden sammankopplar Adriatiska havet och Centraleuropa med Svarta havet och Egeiska havet. Sofia har haft flera olika namn under dess existensperiod, namn som idag kan ses på vissa ställen kombinerat med moderna signaturbyggnader.

Sofia var från början en thrakisk bosättning kallad Serdica, namngiven efter den thrakiska grenen Serdi. Runt 500 f.Kr. bosatte sig en annan gren i regionen, Odrysi, känd som personer (ethnos) med sina egna kungadöme. Under en kort period under 300-talet f.Kr. tilldelades staden till Filip II av Makedonien och hans son Alexander den store.

Runt år 29 erövrades staden av romarna och fick namnet Ulpia Serdica. Den blev ett municipium, eller center för en administrativ region, under kejsare Trajanus (98-117) regeringstid. Den första skrivna omnämningen av Serdica gjordes av Klaudios Ptolemaios (runt år 100). Staden utvidgades, med små torn på byggnader, skyddsmurar, allmänna bad, administrativa och kulturella byggnader, en basilika och en stor amfiteater kallad Bouleutherion. När kejsare Diocletianus delade provinsen Dakien i Dacia Ripensis (på Donaus banker) och Dacia Mediterranea, blev Serdica huvudstad i Dacia Mediterranea. Staden utvecklades under ett och ett halvt sekel, vilket gjorde att Konstantin den store kallade den "Mitt Rom".

Serdica var av medelstorlek med ståtligheten hos ett storstadskoncept med planering och arkitektur, med rik munterhet och aktivt socialt liv. Den blomstrade under ledning av den bysantinske kejsaren Justinianus I, då den omringades av stora slottsmurar, vilkas delar man kan se än idag. Staden förstördes av hunner år 447 men återuppbyggdes av Justinianus under namnet Triaditsa.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.