The-Color-Lab Fun things

Les taules de llum

Taller vivencial per infants

+ Sessió formativa per mestres i pares

+ Construcció de taules

Taller vivencial per infants

Relació entre la llum i el color.

La teoria del color en llum.

La teoria del color en matèria (pigments).

Relació entre la teoria del color en llum i en matèria (pigments).

Saturació, brillantor i intensitat.

Dibuix amb llum.

Ombres.

Refracció de la llum.

Diferents tipus d'il·luminació.

Opacitat i translucidesa.

Més info a:

Durada Taller: 1h; 15 min

Temps de muntatge previ: 1h; 15 min

Nombre màxim de participants: 24 (ideal: 16)

Preu: 168 eur. + iva (si s'escau)

+ 40 eur. pel lloguer de la furgoneta

Anotacions:

El taller pot ser observat pels docents que ho desitgin

És necessari la participació de dos ajudants. Aquest pressupost contempla que hi haurà dos aduts voluntaris. En cas contrari caldrà ampliar el pressupost.

Sessió formativa per mestres i pares en dinàmiques amb taules de llum

Organització de l'espai.

Preparar les dinàmiques.

La fluïdesa en les dinàmiques.

La música, el guió i la seqüenciació.

Re-enfocament i reinterpretació de les taules de llum.

Variacions en la orientació de la llum.

Complementem amb so (només breu introducció general).

Distreure's per poder concentrar-se.

Adaptacions per nivells.

Documentació i registre.

Més info a:

Durada Taller: 1h; 30 min

Temps de muntatge previ: 30 min

Nombre màxim de participants: No hi ha màxim

Preu: 168 eur. + iva (si s'escau)

(el lloguer de furgoneta ja està anotat amb les despeses del taller vivencial)

Construcció de taules de llum

L'objectiu és conéixer els aspectes bàsics per construir una taula de llum "casolana" a partir d'elements, objectes i materials quotidians.
Igualment, els participants que desitgeu una taula consistent i de llarga utilitat, podeu encomanar-nos un d'aquests dos packs que us hem preparat, amb tot el material necessari:

Taula 40x60, de Ticumiku

Estructura de fustes i metacrilat: 60 eur

Llums LED RGB + cablejat + adaptador: 22 eur

Despeses d'enviament: 7 eur

Total: 89 euros

Altres opcions: 60x60 (112 eur) / 60x80* (162 eur) / 80x80* (209 eur)

*: En aquests dos casos és necessari emprar gairebé el doble de material LED, és per aquest motiu que la diferència de preu és més accentuada

Taula Lätt (Ikea), de 63x48 cm. Adaptada

Taula LÄTT (inclou les dues cadires): 19,99

Pantalla de metacrilat adaptada per la taula LÄTT: 29 eur

Llums LED RGB + cablejat + adaptador: 22 eur

Despeses d'enviament: 7 eur

Total: 77,99 eur

Material complementari

No és necessari fer una gran inversió en material per les taules de llum. Amb una mica d'imaginació es poden fer meravelles.
Igualment però, recomanem un parell de materials pels participants que tingueu clar que en fareu un ús habitual:

1. Material complementari per la optimització de les dinàmiques:

Safates de metacrilat transparent de la mateixa mida exacta que les taules, amb vores anti-vessament

Estem en converses amb diferents proveïdors, tan aviat poguem concretar els imports els anotarem aquí

2. Material complementari per dinàmiques sonores

Microfon de contacte i cablejat: 15 eur

Amplificador de senyal: 15 eur

Altaveu portàtil (no recomanem ni n'anotem cap, ja que el mercat d'altaveus és molt ampli i a preus molt competitius, i qualsevol que tingui entrada tipus jag o mini-jag ja serveix)

Anotacions sobre els encàrrecs

Packs de les taules de llum: cal notificar amb mínim 12 dies d'antelació a la data del taller

Material complementari (safates): cal notificar amb mínim 12 dies d'antelació a la data del taller

Material complementari (material sonor): cal notificar amb mínim 7 dies d'antelació a la data del taller

www.the-color-lab.com

art@the-color-lab.com

695 176 837

Created By
Jeroni Martínez Franch The-Color-Lab
Appreciate

Credits:

Created with images by Christopher Schmitt - "Light Through Stained Glass on Table" • Studio Roosegaarde - "Liquid Space 6.0_Detail-Daan Roosegaarde-Web"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.