Loading

Purpose Film portretten

Ik heb 15 jaar film en televisieprogramma's gemaakt. Heel corporate Nederland gezien, maar ook de culturele wereld meegemaakt. Korte films, langere documentaires, veel, heel veel interviews. Met Purpose Film maak ik nu kleine portretten van bestuurders, ondernemers, inspirerende mensen die vanuit een persoonlijke gedrevenheid hun werk willen doen. Hun drive, hun purpose, hun verhaal - gevangen in beeld en taal. Een inspirerend voorbeeld, een inspirerend leven.

'Filmen. Mensen interviewen. Wat is jouw purpose? zal ik hen dan vragen. Samen de grenzen opzoeken. Kwetsbaarheid zien en laten zijn. Een wijze les zichtbaar maken.' - Ron van Es

Van begin tot eind oktober 2017 heb ik samen met Kees Klomp sociale ondernemers gefilmd. Of beter: ondernemers die sociaal ondernemen. We noemen hen Purpose People. Het zijn korte films waar hun verhaal centraal staat. Alle portretten kun je zien op het platform van MaatschapWij.

Ook heb een kleine serie korte films gemaakt over mensen die in grote en kleinere organisaties zoeken naar hun purpose en die van hun organisatie. Ik plaats hen daarbij op de Gele Stip - en ze vertellen kort en krachtig over 'What the P*rpose?.

To slot heb ik een aantal jonge professionals gefilmd en gevraagd naar hun ideale toekomst. Ik maakte die portretten voor Young & Rebel (waar ik ook partner ben). Je kunt ze hier zien.

'Stel dat de enige en enkele missie van een organisatie of bedrijf het verbeteren van de wereld is, wat betekent dat dan voor de dagelijkse praktijk?' - Ron van Es
'Film is, to me, just unimportant. But people are very important.' ― John Cassavetes

Nu heb ik twee nieuwe ideeën waar ik aan werk.

Allereerst een serie over en met bestuurders uit de zorg. Centraal staat hun verhaal, hun purpose, hun zorg. Waarom wil ik dit? Omdat we uit de media wel de ene kant, maar niet de andere kant lezen of zien. Ik wil de kant van oprechte betrokkenheid laten zien. Ik wil het hart op tafel.

De verhalen van deze bestuurders worden uiteindelijk als een ketting aan elkaar geregen - het stokje wordt als het ware doorgegeven. Samen vormen ze de achterkant van dat belangrijke verhaal over de wereld van de Zorg. De films zullen stuk voor stuk mini-documentaires zijn waar ik met beeld en taal ruimte maak voor deze bestuurders. Overigens wil ook een dergelijke serie maken over bestuurders bij openbaar bestuur en onderwijs.

'We need a coat with two pockets. In one pocket there is dust, and in the other pocket there is gold. We need a coat with two pockets to remind us who we are.' - Parker Palmer

Het tweede idee is een serie waarin ik laat zien wat het idee van 'purpose' dan precies kan betekenen of betekent voor een bedrijf of organisatie. Waar gaat het over? Hoe werkt het? Waar zien we dat dan terug? Mooie voorbeelden zijn natuurlijk Greyston Bakery, Tony's Chocolonely en Toms Shoes. Maar dit zijn bedrijven die voor een sterke purpose zijn opgericht. Hoe gaat dat met bedrijven die zelf de ommezwaai willen maken of hebben gemaakt naar een bredere purpose? Wat is hun betekenis? Deze serie wordt geen reclame folder, maar wil het naadje van een kous weten over hoe het idee van purpose ook in de praktijk werkt.

In de serie vullen de bedrijven elkaar aan, wisselen beelden zich soms af en zal de serie een mooi beeld geven van mensen binnen bedrijven en organisaties die hartstochtelijk handen en voeten geven om purposeful te ondernemen.

‘Find a purpose to serve, not a lifestyle to live.’

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.