Loading

Purpose Film portretten

Ik heb 15 jaar film en televisieprogramma's gemaakt. Heel corporate Nederland gezien, maar ook de culturele wereld meegemaakt. Korte films, langere documentaires, veel, heel veel interviews.

Nu met Purpose Film maak ik kleine portretten van inspirerende mensen - bestuurders, ondernemers, young professionals - die vanuit een persoonlijke gedrevenheid hun werk willen doen. Hun drive, hun purpose, hun verhaal - gevangen in beeld en taal.

'Filmen. Mensen interviewen. Wat is jouw purpose? zal ik hen dan vragen. Samen de grenzen opzoeken. Kwetsbaarheid zien en laten zijn. Een wijze les zichtbaar maken.' - Ron van Es

Samen met Kees Klomp heb ik in 2017 sociale ondernemers gefilmd. Of beter: ondernemers die sociaal ondernemen. We noemen hen Purpose People. Het zijn korte films waar hun verhaal centraal staat. Alle portretten kun je zien op het platform van MaatschapWij.

Ook heb ik in 2017 een kleine serie korte films gemaakt over mensen die in grote en kleinere organisaties zoeken naar hun purpose en die van hun organisatie. Ik plaats hen daarbij op de Gele Stip - en ze vertellen kort en krachtig over 'What the P*rpose?.

To slot heb ik een aantal jonge professionals gefilmd en gevraagd naar hun ideale toekomst. Ik maakte die portretten voor Young & Rebel (waar ik ook partner ben). Je kunt ze hier zien.

'Stel dat de enige en enkele missie van een organisatie of bedrijf het verbeteren van de wereld is, wat betekent dat dan voor de dagelijkse praktijk?' - Ron van Es
'Film is, to me, just unimportant. But people are very important.' ― John Cassavetes

Op dit moment werk ik aan de volgende projecten:

'Het Hart Op Tafel', een serie over en met bestuurders uit de zorg. Centraal staat hun verhaal, hun purpose, hun zorg. Omdat we uit de media wel de ene kant, maar niet de andere kant lezen of zien. Ik wil de kant van oprechte betrokkenheid laten zien.

De verhalen van deze bestuurders worden uiteindelijk als een ketting aan elkaar geregen - het stokje wordt als het ware doorgegeven. Samen vormen ze de achterkant van dat belangrijke verhaal over de wereld van de Zorg. De films zullen stuk voor stuk mini-documentaires zijn waar ik met beeld en taal ruimte maak voor deze bestuurders.

'We need a coat with two pockets. In one pocket there is dust, and in the other pocket there is gold. We need a coat with two pockets to remind us who we are.' - Parker Palmer

'What the P*rpose?, een serie waarin ik laat zien wat het idee van 'purpose' precies kan betekenen of betekent voor een bedrijf of organisatie. Waar gaat het over? Hoe werkt het? Waar zien we dat dan terug? Hoe gaat dat met bedrijven die zelf de ommezwaai willen maken of hebben gemaakt naar een bredere purpose? Wat is hun betekenis?

In de serie vullen de bedrijven elkaar aan, wisselen beelden zich soms af en zal de serie een mooi beeld geven van mensen binnen bedrijven en organisaties die hartstochtelijk handen en voeten geven om purposeful te ondernemen.

‘Find a purpose to serve, not a lifestyle to live.’

'De Nieuwste Generatie', een serie over aanstormende young professionals die veelal een andere culturele achtergrond hebben. Ze zijn hier opgegroeid of met hun ouders naartoe verhuist. Ze hebben zich soms los moeten worstelen uit hun omgeving om te gaan studeren. En allemaal hebben ze een droom.

Een aantal heb ik gefilmd met een korte film, maar in deze serie volg in hen in hun uitzonderlijke wegen. Bij het opzetten van hun onderneming, bij het volgen van hun carrière, bij het waarmaken van hun dromen.

Ron van Es - Work and Purpose.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.