Loading

Extern utvärdering av Svenska nu- De intervjuades röster Taina Juurakko-Paavola 14.2.2018

Här en samling av korta videosnuttar som kompletterar den skriftliga utvärderingen av Svenska nu:s verksamhet. De intervjuade bads berätta fritt något som de ville ta upp som en videohälsning, t.ex. vad som har varit det bästa eller det viktigaste med verksamheten, något enskilt minne av de åren de har jobbat med Svenska nu osv.

Medlemmar i styrgruppen

Veronica Granö-Suomalainen, ombudsman vid Svenska kulturfonden

Kari Jukarainen, rektor i Riihimäki gymnasium

Armi Mikkola, undervisningsråd vid Undervisnings- och kulturministeriet

Satu Pessi, ordförande för SRO, lektor i svenska i Nokia gymnasium

Paula Rossi, professor i svenska vid Uleåborgs universitet

Artister

Martin Apell, frilansjournalist

Petra Bergström, bildkonstlärare

Björn Ekstrand, kock

Anders Grönroos, musiker

Jesse P, musiker

Solja Krapu, estradpoet, författare och bildlärare

Erkki Kuronen, programledare och grafisk formgivare

Kenneth Nilsson

CG Wentzel, Teater Taimine

Lärare

Katja Kurki

Piia Suomalainen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.