Superkeukens interactief

LAAT KLANTEN INTERACTIEF JULLIE WINKELS VERKENNEN MET EEN STERK RETURN ON INVESTMENT

Met altijd een geüpdate schowroom

KLANTEN LOPEN INTERACTIEF DOOR JULLIE WINKELS MET EEN ZEER HOGE BELEVINGSGRAAD.

Naast een handig menu waarbij klanten direct naar een afdeling kunnen gaan en rond lopen, kunnen we zelfs bestaande plattegronden toevoegen. Deze maken we interactief.

Superkeukens

Op iedere afdeling verschijnen waardevolle interacties die drempels verlagen en de verleiding vergroten. Foto's, video's of animaties kunnen we toevoegen

Daarnaast is de winkel te zien met virtual reality. Iets waarmee jullie enorm kunnen onderscheiden. Want hiermee wordt de beleving vele malen vergroot.

Superkeukens

Maar ook jullie social media stoppen we in deze beleving zoals in het voorbeeld hieronder. Deze komt dan rechts uit het beeld geschoven.

Superkeukens

.

Gemiddelde bezoekerstijd is 5,5 minuut
Superkeukens
EEN STERK RETURN ON INVESTMENT

Naast dat we een hele mooi presentatie bieden is het systeem erachter zeer belangrijk. Wij kunnen de interactieve beleving zeer waardevol voor jullie maken.

  • Naast de technische ondersteuning zorgen we ervoor dat de systemen regelmatig wordt geupdate
  • Zorgen we voor Google optimalisatie
  • Synchroniseren we de social media's binnen de beleving
  • We zorgen voor monitoring en ROI (return on investment)
  • Je hebt onbeperkte aanpassingsmogelijkheden op de infoblokken
  • en nog veel meer

en Iedere maand een mooi klantoverzicht

Superkeukens

Onbeperkt aanpassen van de informatie blokken

Superkeukens
en daarnaast zijn we al jaren Google Partner en weten we als geen ander om je te laten opvallen

DIT ALLES VOOR ÉÉN VAST MAANDBEDRAG

.

.

Laten we samen gaan werken!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.