2017 BRUD your dream wedding

Takk for din interesse...

Jeg har elsket å ta bilder av nydelige brudepar i snart 10 år. Fanget store og små øyeblikk. Latter. Gledestårer. Kjærlighet.

Men livet mitt har endret seg.

& tilgjengeligheten min er blitt sterkt redusert...

Det betyr at jeg kun vil fotografere 5 bryllup i 2017.

6 mai, 17 juni, 29 juli, 26 august og 23 september.

Fortell meg om dagen deres, hvorfor nettopp jeg bør fotografere deres dag, og fortell hvilke bilder du ønsker å ha som minner...

Pris for disse dagene? Prisett selv. Hvor mye tar du for å jobbe lørdager. Vært borte fra familien din? Fra sommerfesten? Hva måtte du hatt i tillegg for å ikke kunne bli syk? For å ha investert ca 100 000kr i utstyr og programvare? For å bruke timesvis i etterarbeid?

Du er verdt det!

Created By
Julie Vold
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.