Loading

Nieuwsbrief De Hobbit Augustus 2020

Beste ouders,

De vakantie zit er weer op. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en dat de kinderen weer zin hebben in school.

We zijn op school druk in de weer geweest deze week. Alle voorbereidingen zijn getroffen en elke leraar is er klaar voor om de leerlingen weer te zien en te ontvangen. We hebben er zin in! Er liggen mooie plannen voor dit schooljaar.

Afsluiting

Vanwege de crematie van mijn oma heb ik het feest op de laatste schooldag gemist, maar iedereen heeft genoten van het feest in en om de school. Ik zou graag alle ouders en de OR willen bedanken voor hun steun om deze dag in korte tijd te realiseren. In het bijzonder zet ik Tulin en Linda van de OR in het zonnetje. Er is jullie ook niets te gek om het voor de kinderen tot een feest te maken. Dank daarvoor. Ik heb positieve berichten mogen ontvangen van ouders en ook het team was zeer enthousiast over deze afsluiting. Na een rare Corona periode was dit een fijne afsluiting waardoor iedereen met een goed gevoel de vakantie in ging.

Corona

Het Corona virus is nog niet verdwenen. We hebben nog immer te maken met Corona maatregelen en richtlijnen. Al kunnen we met de versoepelingen prima werken. Alle leerlingen zijn welkom op school (als ze geen gezondheidsklachten hebben zoals koorts of een flinke verkoudheid). Voor de zomer hebben we op steun van de ouders kunnen rekenen. Ouders waren zeer bereid om hun kind met hoest of een snotneus een paar dagen thuis te houden. Hierdoor zijn de leraren op de been gebleven en heeft er geen uitbraak plaatsgevonden op school. We rekenen opnieuw op uw steun. We hebben begrip voor de knelpunten die thuis ontstaan. We willen de knelpunten die op school ontstaan door een zieke leraar of zelfs een Corona uitbraak graag vermijden.

We blijven even voorzichtig in het opbouwen van het fysieke contact met ouders. We vragen de ouders onder schooltijd buiten het schoolplein te blijven. Indien u een gesprek wenst met de leraar dan kunt u dat via een e-mail bij de leraar aangeven. Ouders zijn op afspraak welkom in de school.

De start

We gaan starten met de reguliere schooltijden voor alle groepen. Elke groep kan vanaf 8.20 uur verzamelen op de schoolpleinen. Vanaf 8.25 uur gaan de kleuters via de deuren van de klas naar binnen. De groepen 3 t/m 8 verzamelen op het grote plein bij het getal van hun groep. De leraar komt de groep ophalen om 8.25 uur. De groepen 3, 4 en 7 volgen de juf/meester naar de kleuteringang. De groepen 5, 6 en 8 volgen de juf/meester via de hoofdingang. Bij de ingang van de klassen sprayen de kinderen hun handen en dan kunnen we om 8.30 uur beginnen met de les. Om 14.30 uur gaan alle groepen uit. De kleuters en groep de groepen 3 en 4 gaan ook weer zoals gebruikelijk om 14.30 uit. De leraar loopt met de groep mee naar buiten. Zodra de leerlingen naar huis zijn worden alle tafels afgenomen. De schoonmaker draagt zorg voor alle deurkrukken en sanitair.

Contact met ouders

De leraren zijn niet verplicht om 1,5 m afstand te houden tot de leerlingen. De leerlingen mogen onderling ook binnen deze straal met elkaar in contact komen. De afstandsregel wordt wel in acht genomen in contact met ouders. Dit betekent dat we alert zijn bij de startgesprekken in de week van 21 september. We willen de startgesprekken door laten gaan, omdat we graag het contact met de ouders willen opstarten. In de uitnodiging, die u te zijner tijd via Social Schools ontvangt, wordt u geïnformeerd over de afspraken om de startgesprekken voor iedereen veilig te laten verlopen. De informatie avond voor de kleuters zal een andere invulling krijgen dan we gewend zijn. Het is onmogelijk om de kleuterouders in de centrale hal te ontvangen rekening houdend met de richtlijnen. De ouders van de kleuters ontvangen een bericht over de aanpassingen.

Trakteren

We zijn voor de vakantie weer langzaam begonnen met het verpakt trakteren door de jarigen. Niet alleen de leerlingen, maar ook de leraren werden blij van het vieren van een klein feestje. Het trotse gezicht van een jarige-job doet iedereen smelten. Vanaf de start van het schooljaar mogen de jarige leerlingen, indien zij dit willen, ook weer de klassen rond met een grote kaart. We vragen ouders ook voor de leraren een verpakte traktatie te organiseren.

Gym

We gaan vanaf aanstaande week op dinsdag en donderdag weer starten met de gymlessen. We maken nog geen gebruik van de kleedkamers van Sportfondsen. Dit betekent dat de leerlingen in de klas hun gymschoenen aan- en uitrekken. Er wordt niet omgekleed. We vragen ouders de maat van de gymschoenen nog even te checken. Kinderen maken in de vakantie regelmatig een groei door. Dan zitten de schoenen van vorig jaar ineens wel erg strak.

Vriendschapsweken

De eerste 3 weken van het schooljaar staan in het teken van de vriendschapsweken. In deze weken draait het om verbinding, iedereen hoort erbij, het fijn hebben met elkaar, etc. Aanstaande maandag ontvangt u de maandkalender voor september met daarin de verschillende activiteiten die we in deze 3 weken organiseren. U kunt denken aan: een Hobbitjacht, een speurtocht, een sportdag, picknicken met de klas, spelletjesmiddag en we starten aanstaande woensdag met “gekke sokken en/of haren dag”. We vragen de kinderen om aanstaande woensdag met gekke sokken of verschillende sokken naar school te komen. Een lekkere gekke coupe in het haar mag ook. Voor wie durft, mag het ook zowel gek haar en gekke sokken zijn. We hoeven er namelijk niet allemaal hetzelfde uit te zien. Iedereen hoort erbij.

Tevens doen we een oproep voor hulpouders bij de sportdag. De sportdag staat voor donderdag 17 september gepland. De sportdag wordt georganiseerd door onze gymmeester Robin. U kunt hem mailen om zich op te geven als begeleider r.stolwijk@dehobbit.org. Een berichtje naar de leraar van uw zoon of dochter mag ook.

Tot slot

De groepen 3 t/m 8 worden aanstaande maandag centraal ontvangen op het grote plein. We openen het schooljaar met elkaar. Mogelijk loopt het iets uit en gaan we iets later naar binnen dan 8.30 uur. De leerlingen ontvangen namens de OR een klein gebaar dat past bij de start van ons schooljaar. Vanwege het aantal jonge kleuters laten we de kleuters rustig in de eigen klas starten. De kleuters ontvangen het gebaar aan het eind van de schooldag.

Voor wie alvast in de stemming wil komen. Er mag thuis geoefend worden.

https://www.youtube.com/watch?v=x2njF4haLNY

We zien jullie graag vanaf aanstaande maandag. Geniet nog even van het weekend.

Met vriendelijke groet,

Namens het team

Esther Veldt