Rocketman Amber van der Meulen 1GA1

Rocketman

Je begint in een verlaten gebied waar alles dood lijkt te zijn. Als je op het bordje drukt kom je bij de volgende plek terecht.
Hier klik je op de basketbal speler en dan gooit hij een balletje. als hij het balletje heeft gegooit kun je het nike lab binnen door erop te klikken.
In het Nike lab heb je 2 wetenschappers die schoenen proberen te verbeteren. Ze vertellen je dat ze stroom nodig hebben. Klik op de stekker om stroom aan te sluiten. Als je op de activator klikt verschijnt er een code systeem hier heb je een code voor nodig. De code kun je vinden in het laatje. Typ de code in de activator en de schoenen zijn klaar.
Als je weer buiten bent krijg je een cutscene te zien waar de wetenschappers de schoenen geven. Zij vertrekken naar de ruimte.
Eenmaal in de ruimte vragen ze om signaal. Het signaal is er niet en moet jij goed zetten door op de rode knopjes te klikken.
De basketballer krijgt een start sein, vliegt de ruimte in met de schoenen en gooit de bal in de basket. De wetenschappers vertrekken weer naar aarde.
Klik op de basketballer om hem ook weer naar aarde te sturen en je hebt de puzzel klaar!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.