Loading

Meandert(h)aal 3 september 2021

Week 35.

De afgelopen week heeft iedereen weer echt zijn plekje gevonden. Voor sommige leerlingen en leerkrachten lijkt het alsof er geen zomervakantie geweest is. Extra prettig om aan het eind van zo'n week een dagje extra vrij te zijn, zodat volop genoten kan worden van een zonnige dag.

Het team heeft een zinvolle studiedag gehad. We hebben ons verdiept in de leeropbrengsten van het afgelopen schooljaar en onszelf de vraag gesteld hoe we de opbrengsten nog verder zouden kunnen verbeteren. Voor het vak rekenen is een onderwijsplan gemaakt dat als onderwijskundig kompas gebruikt kan worden voor dit schooljaar.

In het middagprogramma hebben we ons gebogen over de kernwaarden van onze stichting. Het gaat hierbij vijf woorden die allemaal beginnen met de letter o : Ontmoeten, Ontwikkelen, Optimisme, Ondernemen en Openheid. Wat betekenen deze woorden voor ons en hoe zijn deze kernbegrippen zichtbaar in het onderwijs op de Meander.

Parkeren.

We hebben gemerkt dat niet iedereen zich houdt aan de parkeerafspraken voor school. Volgens afspraak wordt er niet langs de stoep geparkeerd langs het eerste gedeelte van de Lochtersweg tot aan de Eerste Kampsweg. Geparkeerde auto's zorgen voor onoverzichtelijke en onveilige situaties voor fietsende leerlingen en ouders. Ook de ruimte langs de blauwe lijn is niet bestemd voor parkeren, maar is bedoeld als kiss en ride zone. Na de kruising met de Eerste Kampsweg kan wel geparkeerd worden. We vragen u hierbij wel uw auto netjes te parkeren, zodat buurtbewoners daar geen last van hebben. Nieuwe ouders vragen wij om deze informatie ook door te geven aan andere personen die de kinderen komen halen. Door ons samen aan de afspraken te houden, voorkomen we incidenten.

Kind op maandag.

Thema van de week: Er zit een luchtje aan

Genesis 27: 1-46

Isaak wordt oud en wil zijn zoon de zegen geven. Jakob doet zich voor als Esau en krijgt zo de zegen van de oudste. Esau is woedend op zijn broer.

Agenda.

  • 8 september - Informatie-avond , deze wordt door de leerkrachten op digitale wijze vorm gegeven. U ontvangt hierover een bericht van de leerkracht van uw zoon/dochter.
  • 16 september - Startdienst op school, zonder ouders.

Gefeliciteerd!

Herhaling !

Misschien vergeten aan te melden voor een leuke activiteit??? Het kan nog! Via onderstaande link komt u op de aanmeldingssite van 'Kennismaken met Sporten' in onze gemeente.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Couleur - "water lily flower botany" • PepaLove - "guinea pig happy birthday animal"