ทำยังไงไม่ให้ฝีมือวาดตก รีล:นั่นสินะ ทำยังไงให้คงความสนใจในการวาดได้นานๆ

การฝีมือตกนั้นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของนักวาดเลยก็ได้ นักวาดจำนวนมากฝีมือตกโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่สำหรับพี่มุ่ยนั้นต้องเรียกได้ว่ามีหลายเรื่องจริงๆ

บางทีมันก็ยากที่จะควบคุมการฝีมือตกนะ แต่เราสามารถที่จะทำให้ความสนใจคงอยู่ได้นานๆแทน

ภาพที่มือตกขนาดหนัก

อย่างถ้าลองเปรียบเทียบภาพมือตก กับภาพที่ฝีมือปกติดู

ฝีมือหลังงานกลับมาเข้าที่
ฝีมือวาดหลังงานกลับมาเข้าที่
ฝีมือล่าสุด

จะพบว่าแตกต่างกันพอสมควร สิ่งหนึ่งที่ทำให้แตกต่างนั้นก็คือสภาพจิตใจในขณะที่วาด ดังนั้นการที่มือไม่ตกนั้นจะขึ้นอยู่กับการที่เรามีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหรือไม่

อย่างแรกเลยคือการมีไอดอล

การมีไอดอลจะช่วยให้เรานั้นไม่หลงทาง และ ทำให้เราสามารถไปข้างหน้าได้อย่างสวยงามโดยมีต้นแบบ

มันไม่เหมือนกับการเดินทางคนเดียว
การดูลายเส้นของคนอื่นๆ

จะช่วยพัฒนางานเราได้อย่างมหาศาล

แรงบันดาลใจ อาจจะไม่ใช่รูปวาด แต่อาจจะเป็น วีดีโอ

ภาพถ่าย

หรือว่า

สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวาดรูปเลยก็ได้

อย่างที่สองคืออย่าวาดรูปคนเดียว

ให้หาแรงบันดาลใจใหม่ๆจากที่ไหนก็ตาม

ใช้ชีวิตให้แตกต่างออกไปในทุกวัน

ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำดูบ้าง

เพราะชีวิตนี้มีอะไรนอกเหนือจากการวาดรูป ถ้าน้องสนใจแต่การวาดรูปอย่างเดียวงานน้องจะแบน ขาดมิติ ขาดความน่าเชื่อถือ และขาดความน่าสนใจ

ลองใช้แอพใหม่ๆวาดดู

นั่งรถเมล์กลับบ้านในทางที่ต่างออกไป

ทำสิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ทำให้หัวใจเบิกบาน สิ่งที่เติมเต็มชีวิตเราด้านอื่น ที่มันไม่ทำให้เราเบื่อ

อย่าเศร้ากับอะไรนานๆ ไม่มีอะไรเป็นของเราตลอดไป

อย่าทนทุกข์กับมัน อย่าจมจ่อม อย่าเศร้านานๆ ถ้ารู้ตัวว่าเศร้าให้หากิจกรรมที่ชอบทำ หรือไม่ก็นอนพักไปเลย

เรื่องเกี่ยวกับการวาดไม่ออกเป็นเรื่องของชีวิต

โดยส่วนมาก ไม่ใช่ฝีมือการวาดเพียงอย่างเดียว ที่ทำให้มือตก แต่มันเป็นเพราะสภาพจิตใจของเรา มันไม่ดี หรือชีวิตของเรามันไม่น่าสนใจ

บางทีการทำงานแนวที่แตกต่างออกไปหรือว่าใช้วัสดุแตกต่างออกไปก็ช่วยได้

สิ่งที่สำคัญคืออย่ายอมแพ้ อย่าท้อถอย วาดไปเรื่อยๆ แบบมีจุดมุ่งหมาย สักวันจะกลับมาเป็นวันของเราเองค่ะ วันที่เรากลับมาวาดดีดังเดิม

ขอให้โชคดีทุกคน ฝีมือขึ้นกันค่ะ

Created By
illustcourse
Appreciate

Credits:

Created with images by Unsplash - "fog mist road" • Arturo Espinosa - "Luis Vigil for JKPP" • Arturo Espinosa - "JLMeana for JKPP" • skeeze - "milky way andromeda stars" • Daria-Yakovleva - "background frame food" • Picturepest - "Frankfurt am Main - Flea market - Drawer / Zeichner" • Radoan_tanvir - "boy flying happy boy amazing boy awesome" • timewithyouistimewellspent - "Love NEVER fails." • ljguitar - "Draw Something" • bazzadarambler - "Stroud buses ... NPJ 472R" • OltreCreativeAgency - "color face blue" • Artemio Saldivar - "untitled image" • erix! - "at home, where the heart is" • asgw - "Painted patterns"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.