Työergonomia Liikuntaneuvonnassa Anne Rouvinen

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointia lisäävät muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito. (STM)

Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa. (TTL)

Työergonomia

Ergonomia on tekniikan ja toiminnan sovittamista ihmisille. Sen avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa.

Edistää työntekijän tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä ja työhyvinvointia sekä työn sujuvuutta, laatua ja tuottavuutta

Fyysinen ergonomia keskittyy fyysisen toiminnan sopeuttamiseen ihmisen anatomisten ja fysiologisten ominaisuuksien mukaisiksi. Fyysinen ergonomia korostuu työympäristön, työpisteiden, työvälineiden ja työmenetelmien suunnittelussa.

Nikamien välisten välilevyjen kuormittuminen eri asennoissa

Nostoergonomia

Niskan kuormittuminen

Harjoituta istuma-asentoa

 • Löydä istuinkyhmyt
 • Suorista selkä ja niska täyteen mittaan
 • Hae lapaluiden keski-asento
 • Löydä alaselän notko
 • Opettele rentouttamaan pitkät selkälihakset
 • Hae rintakehä lantion päälle
 • Haasta istuma-asento syvään hengityksellä

Säädä oikein työpisteesi

Istuminen tappaa?

Tauota työpäivääsi

 • YLÄRAAJAN LAAJAT HEILURIT: LAPALUIDEN VÄLI LIIKKUVAKSI
 • PÄÄN KIERROT PUOLELTA TOISELLE: JÄYKKYYS POIS
 • HARTIA KOHOTUKSET: TURHA JÄNNITYS POIS
 • LAPALUIDEN ISOMETRSET PIDOT: PIDENTYNEET LIHAKSET LYHYEKSI
 • NISKAN SYVIEN LIHASTEN AKTIVAATIOT: TUKEA SINNE MINNE SITÄ TARVITAAN
 • RINTARANGAN ROTAATIOT: JÄYKKÄ RANKA LIIKKUMAAN
 • POHJELIHAS PUMPPI: LASKIMOVERI LIIKKEILLE ALARAAJOISTA

Ergonomiapankki

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.