Loading

Kasteel Neerijnen als verduurzamingsproject voor de deelnemers aan de Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren 2021

De deelnemers aan de Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren van gebouwd erfgoed 2021 krijgen een prachtig project om hun tanden in te zetten. Het Kasteel Neerijnen heeft een lang en roemrucht verleden, maar staat nu leeg. De bedoeling is om het op termijn te verhuren, maar dan moet er eerst een verduurzamingsslag gemaakt worden.

Geschiedenis

Kasteel Neerijnen is vermoedelijk in 1350 gebouwd en heette eerst ‘Klingelenburg’. Het was het eerste adellijke huis in Neerijnen (nu gemeente West-Betuwe). Samen met het in 1265 gebouwde Kasteel Waardenburg vormt het één landgoed. De oorspronkelijke bewoners van kasteel Neerijnen voerden de naam De Cock van Neerijnen. Na een beleg van kasteel Waardenburg in 1574, door Willem van Oranje, moest de Spaansgezinde Catharina van Gelder het kasteel overgeven, waarna het is geplunderd en grotendeels verwoest. De wederopbouw zou tot 1627 duren. Daarom namen de heren 'Van Waardenburg en Neerijnen' hun intrek in Neerijnen. Het huis van tegenwoordig is op de fundamenten van het oude huis Klingelenburg gebouwd. Het is in de 18e eeuw verbouwd en nog laat in de 19e eeuw met een aanbouw uitgebreid.

Beide kastelen hadden tot 1974 dezelfde bezitters. Toen kwam Kasteel Neerijnen in bezit van de stichting Het Geldersch Landschap. Deze droeg het kasteel in 1975 in langdurige erfpacht over aan de zusterinstelling, de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. Daarna kocht de gemeente Neerijnen het om het, na een restauratie, in 1980 als gemeentehuis in gebruik te nemen. Begin 2014 deed de gemeenteraad het voorstel om het beheer van het kasteel over te doen aan de Stichting Het Geldersch Landschap / Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. Het kasteel staat momenteel leeg en is te huur.

Tijdens de verbouwing liet de gemeente Neerijnen de bestaande indeling zoveel mogelijk intact. Schouwen, vensterbanken met luiken, en stucplafonds bleven behouden. Toch waren aanpassingen onvermijdelijk. Zo kwam er een lift in het gebouw en voor de raadsvergaderingen en huwelijksvoltrekkingen was een grote zaal nodig. Op de zolder van het kasteel en in het koetshuis werden kantoorruimten gemaakt.

De Opdracht

Onder begeleiding van topprofessionals krijgt u de kans om in een multidisciplinair team een innovatief restauratieplan te maken voor een historisch monument. Dit plan dient zeer hoog te scoren op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. De belangrijkste succesfactoren zijn kennisuitwisseling binnen het team en de kennis en ervaring die onze professionals uit de praktijk aanreiken en ‘prijsgeven’. Hiermee creëren we een unieke leeromgeving, die in de markt nog niet voorkomt.

Nadere informatie en contact over de Leergang

Kijk voor meer informatie over de leergang op https://www.geldersrestauratiecentrum.nl/opleiding/leergang-innovatief-en-energiebesparend-restaureren-van-gebouwd-erfgoed-start-9-september

Of schrijf u in via de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: https://www.han.nl/opleidingen/cursus/leergang-innovatief-energiebesparend-restaureren/