Loading

Nieuwsbrief 19 juni 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),

Via deze weg de nieuwsbrief van deze periode, met hierin de volgende onderwerpen:

  • De plannen voor het nieuwe jaar...
  • Lief en Leed
  • Groepsindeling nieuwe schooljaar
  • Vakantierooster
  • Samen maken we school
  • Einde schooljaar en de eerste dagen
  • Dankjewel allemaal

De plannen voor het nieuwe jaar…

Afgelopen week hebben we als schoolteam met elkaar grote stappen gezet richting het nieuwe schooljaar. De plannen zijn vervolgens besproken in de medezeggenschapsraad en afgelopen maandag in de ouderraad. Beide raden hebben ingestemd met de plannen en kijken net als ik vol vertrouwen uit naar het komende schooljaar. In deze nieuwsbrief krijgt u hierover alle informatie.

Aangezien er niet veel grote veranderingen zijn, is afgesproken dat er geen informatieavond nodig is. Maar mocht een en ander bij u vragen oproepen, dan kunt u daarover met mij in gesprek gaan. Dat is informeel meteen mogelijk tijdens de viswedstrijd, maar uiteraard kunnen we ook een afspraak met elkaar maken. Schroom niet om daarvan gebruik te maken.

De komende weken gaan we het schooljaar afronden met nog tal van prachtige activiteiten. Altijd mooi om dat mee te maken met elkaar.

Vriendelijke groet,

Roel Roelofs

Lief en leed

Het afgelopen jaar is er op het gebied van lief en leed wel heel erg veel gebeurd op onze school. Op dit moment zijn twee ouders, Jan Grootenhuis en Esther van Dijk, nog volop in hun herstel en behandelprogramma. Het is dan fantastisch om te zien dat beiden vanuit enorme betrokkenheid bij de school betrokken zijn.

Erna Calkhoven is op dit moment ook herstellende van alle ingrepen. Het proces verloopt positief, maar heeft wel enige tijd nodig. Gelukkig is Erna weer mobiel en kan ze af en toe haar gezicht weer op school laten zien.

Ik wil iedereen heel veel sterkte en succes toewensen bij het verdere herstel.

Groepsindeling schooljaar 2019-2020

Groep 1/2/3 Jacolien Bosman

Groep 4/5/6 Ineke Akihary

Groep 7/8 Alida van der Kolk

Elisabeth van der Heide zal vrijdags het verlof van Jacolien in gaan vullen.

Ook Ineke Akihary en Alida van der Kolk hebben verlofuren. Dit verlof zal dan op vrijdag/maandag gaan gebeuren, waarbij de groep les krijgt van Geert Fransen.

Verdere taken zoals planning/organisatie en de interne begeleiding worden zolang Erna afwezig is, komend schooljaar ingevuld door Antje Altink en Stieneke Hiemstra.

Komend jaar zullen we Ria Nieuwenhuis helaas niet meer terug zien op onze school. Na twee jaar moet zij haar uren op de Es weer volledig op gaan pakken. Ria we willen je enorm bedanken voor je inzet op de Jan Barbier.

Ik wil iedereen enorm bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar en heel veel succes toewensen in het nieuwe schooljaar.

Vakanties en studiedagen 2019/'20

Komend schooljaar hanteren we naast de vaststaande schoolvakanties ook weer enkele studiedagen en de studieweek in juni. Via onderstaande link vindt u het rooster hiervan:

Samen maken we school…

De Jan Barbierschool is bij uitstek een school waar de betrokkenheid van ouders hoog in het vaandel staat. Zonder alle hulp en inzet van ouders zouden we zeker niet in staat zijn om het onderwijs op onze school te optimaliseren.

Ook het komende schooljaar zoeken we weer ouders die ons kunnen ondersteunen voor de volgende zaken:

• Coördinatie luizencontrole

• Schoolbibliotheek

• Tussen Schoolse Opvang

• Schooltypen

• Creatieve ateliers

Voor het laatste willen we op de donderdagmiddagen meer samenwerking zoeken met school de Es. Leerlingen van de bovenbouw van beide scholen krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan ateliers. Vanuit de Jan Barbierschool willen we ateliers aanbieden, die passen bij het buitengebied. Bij de ouderraad is gesproken over ateliers rondom de verzorging van dieren (zoals geiten/koeien/paarden), houtbewerking en rondom planten en bomen. Wanneer u hiervoor een idee heeft, een atelier wilt helpen organiseren of op een andere manier mee wilt werken aan dit plan, geef dat dan door aan de leerkrachten of de ouderraadsleden. We rekenen op u.

Einde schooljaar en de eerste dagen…

Dinsdag 9 juli is de laatste schooldag van het huidige schooljaar. Dat betekent wel dat we vanaf woensdag 10 juli het nieuwe schooljaar start. De leerlingen zijn die woensdag van harte welkom in hun nieuwe groep bij de leerkracht. Tot de zomervakantie draaien we in deze nieuwe groepssamenstelling. Vrijdag 12 juli om 12.30 uur begint voor iedereen dan de zomervakantie. Voor leerlingen is het een rustig idee, dat zij na de zes weken vakantie op dezelfde plek bij dezelfde leerkracht terugkomen

Dankjewel allemaal…

Langs deze weg willen we iedereen heel erg hartelijk bedanken voor de geweldige hulp tijdens het schooljaar. Waar zouden we zijn zonder jullie enorme inbreng. Ook volgend jaar rekenen we weer helemaal op de hulp… in het belang van de leerlingen uiteraard…

De Avondvierdaagse is gestart!

Avondvierdaagse 2019

Gisteravond is de avondvierdaagse gestart onder prima wandelomstandigheden: Zon, prima sfeer en een ijsje bij Ben & Jerry's. Vanavond de tweede avond, maar we adviseren om de website van de avondvierdaagse (https://avond4daagse-nijverdal.nl) even goed in de gaten te houden, want er wordt later op de dag nog regen en onweer voorspeld. Mocht het onverhoopt niet doorgaan dan proberen we u daar zo snel mogelijk van op de hoogte te houden. Via de website van de organisatie en hun Facebook-pagina wordt dit dan gemeld. Lopers voor vanavond: Veel succes!

Verzoek

reminder

Als u uw kind op komt halen met de auto, wilt u de auto dan parkeren op de parkeerplaats naast school en NIET op de parkeerstrook voor school? Dit is veel veiliger en we merken dat als er eenmaal een auto staat een ander sneller geneigd is om de auto hier ook neer te zetten.

Mocht uw kind opgehaald worden door een opa, oma of andere oppas, wilt u dit dan ook aan hen doorgeven?

Dank voor de medewerking!

Credits:

Created with images by Pexels - "concept man papers" • Pape_PhotoArt - "tea tee sugar" • webandi - "calendar wall calendar days" • Pexels - "fingers gesture hand" • Bernard Hermant - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.