Jarðskjálftaverkefni Suðaustur-asía

Stærsti mælti skjálftinn í suðaustur-asíu var fyrir tólf árum í Meulaboh, Aceh, Indónesíu. Hann var mældur 9,1 á richter skalanum.

Jarðskjálfti verður þegar mikil spenna myndast á flekamótum. Þegar flekarnir nuddast saman losnar orka sem fer í allar áttir. Afleiðingar jarðskjálfta geta flóðbylgjur og mikið mannfall.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.