KOOLIPROBLEEMIDE SOTSIAALSED TAGAMAAD KOOLITAJA: MARE LEINO

Toimumise aeg ja koht: 27.03.2017 - 28.03.2017 kell 9:00 - 15:30

Toimumise koht: Tallinn Ülikool, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum M-214

Eesmärk: omandada teadmisi kooliprobleemide võimalike sotsiaalsete tagamaade osas.

Sisu: Uus aeg uued normid; koduse kasvat(amat)use mõju koolikonfliktidele. Probleemidega lastel on (väga sageli) probleemidega vanemad.

Hind: 138 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km). Hind sisaldab 2*7 ak h loenguid, loengumaterjale ja kohvipause. Hinnasoodustus 10% kehtib juhul, kui organisatsioonist osaeb 3 või enam inimest.

Registreerimine kuni 21.03.2017 kodulehel siin

Täpsem info ja kontakt: Marika Kutškova, tel 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Credits:

Created with images by The_lady_wrong - "Milan 2006"“Pixabay”

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.