Loading

Achter de wolken schijnt de zon Deep dive naar de impact van transgenerationele traumatisering biJ kinderen van geadopteerden

Dorthe Coenjaerts is de dochter van een geadopteerde moeder. Ondanks het feit dat Dorthe een biologische dochter is, vertoont ze toch verschillende typische kenmerken van een adoptiekind. Sterke nood aan bevestiging en waardering, angststoornissen en een minderwaardigheidscomplex zijn slechts enkele kenmerken die Dorthe vertoont.

Net die “kentekens” hebben Dorthe aan het denken gezet: bestaat er zoiets als een transgenerationeel adoptie-gen? Met andere woorden, kan het zijn dat geadopteerde moeders de gevolgen en de impact van de adoptie doorgeven aan hun kinderen, die zelf niet geadopteerd zijn?

In de vakliteratuur worden zulke fenomenen beschreven, maar is de transgenerationele overdracht gelinkt aan de impact van oorlogen op kinderen van ouders of grootouders die de wereldbrand actief hebben meegemaakt. Een pijnlijk trauma van grootouder of ouder kan dus genetisch generaties lang doorgeven worden en verstrekkende gevolgen hebben.

Kan het zijn dat Dorthe het adoptietrauma van haar geadopteerde mama geërfd heeft? Dorthe trekt op onderzoek uit en zoekt een antwoord op de vraag of het ‘adoptie-gen’ een illusie is of juist realiteit?

Tijdens haar zoektocht ontmoet Dorthe drie andere kinderen van geadopteerde moeders. Samen bestuderen ze de impact die de adoptie van hun mama al dan niet heeft gehad op hun verleden, huidige leven en hun toekomstperspectief.

Kan de cirkel van het ‘adoptie-gen’ doorbroken worden of blijft dit een levenslange strijd?

Deze documentaire werd gemaakt door Dorthe Coenjaerts en Sarah Van Backlé.

In opdracht van de bachelor na bachelor opleiding Toegepaste Audiovisuele Communicatie (BATAC) van de THOMAS MORE HOGESCHOOL in Mechelen / 2020.

Contacteer de makers: dorthe.coenjaerts@hotmail.com of sarahvanbackle@hotmail.be

Contact opleidingsverantwoordelijke: tom.rumes@thomasmore.be