Midt Troms eiendom as 20 år

I august 1996 ble Midt Troms Eiendom AS stiftet av advokat Hans A. Karoliussen og Ellen Halvorsen.

Idag eies selskapet av Kjetil Rege og Lill-Grete Bie.

Selskapet har siden starten hatt kontorfellesskap med advokatkontor på Finnsnes.

Mye har endret seg i meglerbransjen på disse 20 årene. I starten måtte vi for eksempel fremkalle bilder hos fotograf for deretter å lime dem på framsiden av prospektet.

Meglerbransjen er nå gjennomregulert med strenge bestemmelser, og vi er avhengig av gode meglerprogrammer som ivaretar rutinene og saksoppfølgingen.

Oppgavene ved et meglerkontor krever mye opplæring, og vi har vært heldige med god stabilitet blant de ansatte. Vi er overbevist om at det er en styrke både for bedriften og for deg som kunde.

Lill-Grete Bie, Kjetil Rege og Hanne Hansen står for den daglige driften i selskapet. Ta kontakt for en hyggelig boligprat.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.