Loading

Misijska putovanja Svetog Pavla

Na početku ćemo se prisjetiti se što smo govorili o Svetom Pavlu

Sveti Pavao je bio progonitelj kršćana, nije ih volio jer je smatrao da svi koji vjeruju u Isusa nisu vjernici, te da Isus nije Sin Božji.

Jednog dana dok je putovao u grad Damask, Pavao je imao viđenje Isusa. Isus mu je prišao u jarkoj svjetlosti i upitao ga "Zašto me progoniš", Pavao je oslijepio nakon tog događaja i tek kada je prihvatio vjeru u Isusa, ponovno je progledao.

Nakon tog događaja i prihvaćanja vjere u Isusa, Pavao se potpuno promijenio.

Doživio je obraćenje, krstio se i počeo svima propovijedati da je Isus Sin Božji.

Njegova vjera u Isusa je bila toliko jaka, da je odlučio da svi moraju znati tko je Isus.

Pa tako je rekao sam sebi da će krenuti putovati po svijetu i širiti vjeru u Isusa.

Ta Pavlova putovanja se zovu misijska, zato jer je njegova misija bila širiti Radosnu vijest o Isusu.

Pavlova misijska putovanja odvele su ga kroz ova mjesta: Cipar i Mala Azija, Atena i Filipi, Efez

Na svojim putovanjima, Pavao je pisao pisma koje zovemo poslanice.

Ta pisma su bila za kršćanske zajednice koje je osnovao ili htio posjetiti.

Pavlova pisma ili poslanice su dio Biblije, ima ih sveukupno 14, a imena su dobile po gradovima u kojima su te kršćanske zajednice živjele.

Neke od tih poslanica nazivaju se: Poslanica Rimljanima, Prva i druga poslanica Solunjanima, Galaćanima itd.

Premda nikada nije uživo susreo Isusa, Pavla također smatramo apostolom.

Sveti Pavao je zaslužan za širenje kršćanske vjere po svijetu.

Njegov blagdan slavimo 29.lipnja zajedno sa Svetim Petrom.

Zadatak: Kao što je Pavao imao misiju da čini dobra djela i upozna ljude s vjerom, tako i mi imamo zadatak da učinimo svijet boljim.

Napiši u bilježnicu koje dobro djelo ćeš ti učiniti kako bi nekome pomogao.

Prezentaciju pripremila: Mateja Grozaj, mgr. theol.