Loading

Nieuwsbrief de Es 6 september 2019

Goed gestart!

Inmiddels zijn we al weer bezig aan de tweede schoolweek van dit schooljaar. Tevreden stellen we vast dat we met elkaar prima gestart zijn. Alle vakantieverhalen zijn verteld, de lessen zijn weer opgestart en de eerste ouder en kindgesprekken worden al weer gevoerd. Deze gesprekken zijn er gericht om (opnieuw) kennis met elkaar te maken en te bouwen aan de relatie tussen ouder, kind en leerkracht.

Vlak voordat de scholen weer begonnen, las ik een mooi interview met pedagoog Marcel van Herpen in de krant. Hij stelt hierin dat het aangaan van een relatie essentieel is voor het verdere verloop van het schooljaar. Van Herpen in dat interview: ,,De valkuil van leerkrachten is dat ze meteen aan het werk gaan. Ik denk dat ze eerst moeten weten wie de kinderen zijn. Daar hebben ze het hele jaar plezier van.’’ Met onze ouder- en kindgesprekken proberen wij dit te bewerkstelligen. Samen werken aan de mooiste uitdaging die er is; de toekomst van onze leerlingen / uw kind(eren)!

Voor wie dit interview wil lezen:

Wij hopen dat iedereen die bij school betrokken is een heel goed schooljaar tegemoet gaat. En mocht er iets zijn; loop gerust binnen, dan gaan we met elkaar in gesprek!

Bezoek onderwijsinspectie;

Op vrijdag 20 september brengt de onderwijsinspectie een bezoek aan de Es. Tijdens dit bezoek gaat de inspecteur met alle geledingen van school in gesprek (directie, team, ouders en leerlingen) om een goed beeld te krijgen van onze school. Dit bezoek is voor ons tevens een mooie gelegenheid om aan de onderwijsinspectie te laten zien wat we doen, hoe we dit georganiseerd hebben en hoe trots we hier op zijn.

In deze nieuwsbrief leest u verder de volgende zaken:

 • Leidinggeven aan de Es...
 • Sportdag
 • Mag ik mij even voorstellen?
 • Luizencontrole
 • De infokalender komt er aan!
 • Welkom op school
 • 75 jaar vrijheidsbrigade

Voor nu; een heel goed weekend gewenst!

Namens het team van de Es,

Robbert Flim

Leidinggeven aan de Es…

Zoals u gewend bent geven Robbert en Roel leiding aan de school. Dat houdt in dat we leidinggeven aan het team, aan de onderwijsontwikkeling, aan de ambities die we met elkaar hebben vastgesteld, maar ook aan alle interne en externe contacten. Dit schooljaar zult u ons alleen niet altijd even veel zien op school. Zowel Robbert als Roel hebben dit schooljaar extra werkzaamheden gekregen.

Robbert volgt dit jaar de studie schoolleider Primair Onderwijs bij het KPZ in Zwolle. Afgelopen jaar heeft Robbert zijn eerste gedeelte van de studie afgerond. Zijn doelstelling is om aan het eind van het huidige schooljaar afgestudeerd te zijn als schoolleider. Een mooie uitdaging waarmee we hem heel veel succes wensen.

Roel heeft dit schooljaar naast zijn directiefunctie bij de Es en de Jan Barbierschool ook nog een functie als coördinator bij het Samenwerkingsverband Twente Noord. Hierbij coördineert hij alle zaken met betrekking tot Passend Onderwijs voor 35 basisscholen in de regio. Deze functie is voor twee dagen in de week. Het bestuur heeft, na overleg met de Medezeggenschapsraad, besloten dat Robbert, bij de afwezigheid van Roel, waarnemend directeur op de Es is.

Het mag duidelijk zijn dat er dus altijd iemand van de directie aanwezig zal zijn op school. Samen met het team werken we aan alle prachtige ambitieuze plannen die we met onze school willen realiseren.

Sportdag 2019

Eerste informatie

Op donderdag 26 september is de jaarlijkse sportdag voor alle leerlingen van groep 3-8 van de basisscholen uit het dorp Hellendoorn. 's Ochtends een spellencircuit voor groep 3-8 en 's middags een trefbaltoernooi voor groep 5/6 en een slagbaltoernooi voor groep 7/8.

Algemene zaken:

 • Alle kinderen beginnen 's ochtends om 08.30u op school en eindigen hier om 15.15u ook.
 • De leerlingen van groep 5/6 en 7/8 worden 's ochtends in groepen ingedeeld. Deze groepen bestaan uit kinderen van verschillende scholen. Groep 3/4 draait in groepjes met alleen leerlingen van de eigen school.
 • De leerlingen van groep 3/4 gaan na het ochtendprogramma terug naar school, zodat ze om 12.00u terug zijn. Dan kunnen ze net als anders overblijven of thuis eten.
 • De leerlingen van groep 5-8 lunchen tussen het ochtend- en middagprogramma op het sportpark. Lunch mee!
 • Middagprogramma: Trefbaltoernooi voor de leerlingen van groep 5/6 en een slagbaltoernooi voor de leerlingen van groep 7/8.
 • Alle leerlingen krijgen een sportshirt van school.

Dagprogramma:

 • 08.30u: Alle kinderen op school in sportkleding.
 • 08.50u: Vertrek naar de Voordam.
 • 09.05u: Aankomst kinderen bij de Voordam.
 • 09.30u: Start spellencircuit.
 • 11:40u: Einde ochtendprogramma.
 • 12.15u: Start middagprogramma
 • 14.15u: Prijsuitreiking, afsluiting en einde.

Wat moet uw kind mee naar de sportdag?

 • Sportkleding en -schoenen. Het shirt krijgen ze van school.
 • Lunch voor tussen de middag (alleen groep 5 tot en met 8)
 • Drinken (ook voor de ochtendpauze)
 • De leerlingen uit groep 7/8 moeten ook schoenen meenemen voor in de zaal.

Ouderhulp:

We kunnen deze sportdag niet organiseren zonder ouderhulp. We zijn op zoek naar ouders die 's ochtends kunnen helpen met het begeleiden van een groepje: Samen met een groep kinderen wordt het spellencircuit gevolgd. Om de 10 minuten wordt er (na omroepen / na een signaal) doorgedraaid naar het volgende spel.

Voor het ochtendprogramma hebben we 's ochtends 14 ouders nodig die een groepje begeleiden. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind.

Voor het middagprogramma zijn we op zoek naar 4 ouders om een trefbalteam te begeleiden en 4 ouders om een slagbalteam te begeleiden. U kunt zich ook hiervoor opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind.

Mocht u kunnen / willen helpen, wilt u dit dan zsm doorgeven? Dan kunnen we daarna de informatie verstrekken naar de betreffende hulpouders.

Even voorstellen:

Juf Mirjam van Dalfsen

Misschien heb je mij al in de school zien rondlopen...

Juf Mirjam

Ik ben Mirjam Veenstra - van Dalfsen. Samen met mijn man Bert en 3 kinderen Joep, Wout en Saar, wonen wij ruim twee jaar in Notter. Wij wennen al aardig aan onze nieuwe woon- en leefomgeving. Heerlijk om fietsend en hardlopend deze nieuwe omgeving te ontdekken. En ons huis en tuin geeft voorlopig nog wel even de uitdaging.

Ik heb jaren les gegeven op een basisschool in Zwolle, maar ik merkte dat ik de reistijd wel wilde inkorten. Vandaar dat ik op zoek ben gegaan naar een school dichterbij. Nu krijg ik de mogelijkheid om bij jullie te komen werken in groep 5. Ik zal over een aantal weken het verlof van juf Rianne gaan invullen. Heel mooi en leuk om mijn kennis te delen en ervaring op te doen bij jullie op 'de Es'.

Ik kijk uit naar een fijne, leerzame en gezellige tijd!

Luizencontrole

Afgelopen week is de hele school gecontroleerd op luizen. Helaas zijn er in een aantal groepen luizen en/of neten geconstateerd. De ouders van de betreffende leerlingen zijn hierover geïnformeerd.

Gelukkig hebben een aantal ouders aangegeven om met regelmaat alle leerlingen te controleren op hoofdluis en, op het moment dat er in een groep luizen geconstateerd zijn, een na-controle te doen. We doen dus flink ons best om de school luisvrij te krijgen (en daarna te houden)...

Op dit moment is er in de bovenbouw (groep 5-8) een groep van 4/5 ouders die de controles uitvoeren. In de onderbouw (groep 1-4) is de controle uitgevoerd door twee ouders. We zouden graag zien dat de onderbouw-controle met 2 ouders uitgebreid wordt. Dat scheelt enorm qua tijd. Mocht u kunnen / willen helpen, wilt u dit dan doorgeven?

Mocht u meer willen weten / lezen over hoofdluis, dan kunt u onderstaande link volgen.

De infokalender komt er aan!

Afgelopen week hebben we de laatste hand gelegd aan onze nieuwe informatiekalender. We hebben inmiddels een proefdruk gezien en nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. Op dit moment wordt de uiteindelijke versie dan ook gedrukt. Komende week ontvangt u van ons de papieren versie. Via deze weg krijgt u ook de digitale variant.

Welkom op School!

Tatum

Afgelopen maandag is Tatum gestart in groep 6 op onze school. Tatum woont in de straat achter school en maakt de overstap van de Bongerd naar de Es. Via deze weg heten we haar van harte welkom en wensen we haar een hele mooie periode op de Es toe!

Zomaar een pauze....

Groot en klein door elkaar. Wat een ruimte, heerlijk spelen en even weer op kunnen laden voor de volgende les.

Zomaar een pauze...

Tour van de ’75 jaar vrijheid brigade’.

Vier dagen lang zullen alle basisscholen in de gemeente Hellendoorn bezocht worden door de ’75 jaar vrijheid brigade’. Veteranen, burgers uit WO2 en Hare Majesteit Koningin Wilhelmina komen in een echte dodge, een militair voertuig uit de Tweede Wereldoorlog, hoogstpersoonlijk lespakketten uitdelen. Samen met de kinderen en leerkrachten wordt het lied van de vrijheid gezongen. De tour van de ’75 vrijheid brigade’ is de start van het educatieproject dat speciaal voor dit jubileumjaar ontwikkeld is. Deze Vrijheidsbrigade komt op dinsdag 17 september om 13.00u op de Es.