vastaus kaikkiin voimalan päästö-ongelmiin! tassu booster

Jatkuvasti kiristyvät päästörajoitukset pakottavat yritykset hankkimaan aina vain tehokkaampia suodattimia. Tassun Boosterilla tehostat helposti jo olemassaolevien laitteidesi suodatuskykyä ja säästyt uusien laitteiden hankinnalta.

Mikä booster on?

Tassu ESP:n pienhiukkasboosteri on ratkaisu voimalaitoksesi aiheuttamiin päästöongelmiin. Boosterin avulla pääset helposti tulevaisuuden päästövaatimusten tasolle.

Miten booster toimii?

Pienhiukkasboosteri toimii Tassun ESP:n uuden sähkösuodatusteknologian avulla vähentäen voimalaitoksesi pienhiukkaspäästöjä todella kustannustehokkaasti.

Pienhiukkaset kerätään savukaasusta sähkövarauksen avulla.

Asennamme Boosterin suoraan olemassaolevan pesurisi poistoputkeen, mistä suodatamme sähkösuodatusteknologialla jopa 99% enemmän hiukkasia kuin keskiverto savukaasupesuri yksin.

Booster on vaivaton ja helppo ratkaisu. Se täytyy puhdistaa ainoastaan x kertaa vuodessa. Booster ei myöskään vaadi erillistä keräysastiaa, sillä se on Boosterissa itsessään valmiina.

Kysy lisää päästörajoista soittamalla numeroon: 04412345678

Käyttäjien kokemuksia boosterista

Jukka-Pekka Perämetsä - Perho, Suomi

"Emme meinanneet pysyä riittävän alhaisissa päästöissä uusien päästörajoitusten tultua voimaan, mutta Boosterilla saimme sähkölaitoksemme savukaasupesurin kestämään vielä useita vuosia."

Jesus Bablo Fernandez - El Paso, Texas

"Tassun Boosteri on ollut meillä käytössä nyt jo 3 vuotta. Laitteen huollon ja puhdistuksen helppous on yllättänyt kaikki meillä työskentelevät."

Hans Frauman - Berliini, Saksa

"Tassun Booster on toiminut meillä todella mainiosti! Päästöt ovat pudonneet pienemmiksi kuin koskaan uskoin mahdolliseksi."

booster on edullinen valinta!

Soita ja kysy lisää 04412345678

Credits:

Created with images by SD-Pictures - "industry sunrise sky" • Foto-Rabe - "industry sunrise clouds" • msader - "Machines 04" • Krists Luhaers - "Portraits" • sangpengembara - "portrait" • Krists Luhaers - "Portraits"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.