Loading

Nieuwsbrief basisschool De Hobbit september 2020

Beste ouders,

In de korte informatie die ik u regelmatig toestuur staan de aanpassingen m.b.t. Corona vermeld. Ook de wijze waarop we als school alert zijn op verkoudheidsklachten en we de risico's proberen te beperken deel ik met u. In de nieuwsbrief maak ik graag aandacht voor de vele activiteiten die we als school organiseren. We willen ons niet laten vangen door de focus te leggen op wat er allemaal niet kan. We willen "out of the box" denken en kansen benutten.

Een nieuwsbrief opgesteld vanuit huis. Je kunt als directeur wel met veel plezier een kleuterklas lesgeven op het moment dat er een leraar uitvalt, maar dan heb je in deze periode van het jaar wel snel een verkoudheid te pakken. Dat is zacht gezegd een domper als dat betekent dat je dan de opening van de kinderboekenweek moet missen. Ik hoop dat alle ouders en kinderen hebben genoten van de feestelijke opening. Dank aan het team voor alle inspanningen om er een succes van te maken. Met speciaal juf Yvonne in het zonnetje. In haar rol als taalcoördinator heeft zij de voorbereidingen en organisatie op zich genomen. Met een fantastisch resultaat. En het was ook heel fijn dat meester Stefan met zijn technische vaardigheden de microfoons kon inschakelen. Ieder z'n talent. Ik wens u veel plezier bij het lezen van de nieuwsbrief.

Start van de Kinderboekenweek 2020

We zijn vandaag terug gegaan in de tijd. Voor de deuren van de school waren tijdmachines gemaakt door juf Marjan. De tijdmachines zagen er niet alleen fantastisch uit, ze werkten ook nog echt! Bij de start van de dag kwam godin Cleopatra door de tijdmachine naar buiten, een charmante jonkvrouw kwam in onze wereld terecht en als klap op de vuurpijl stond er een indrukwekkende jager op ons plein. Uit de tijdmachines kwamen ook dansende kinderen en juffen onze wereld in. Kinderen en juffen die als we het liedje mogen geloven, geschiedenis gaan maken. Ik zou zeggen houdt u ze in de toekomst goed in de gaten. Ook de andere juffen en meesters leken uit een andere tijd te komen. Wat de kinderen niet wisten was dat zij ook in een andere tijd terecht zouden komen als ze door de tijdmachine zouden gaan. Wat een bijzonder sfeertje in de school. Oude posters, afbeeldingen en foto’s van vroeger, verschillende tijdmachines met knopjes en slangen. Kom er maar niet aan, want je weet nooit wat er gebeurt. Het thema van de komende weken is duidelijk. We gaan terug in de tijd.

 • Kleuters: thema Sprookjes
 • Groep 3&4: thema Egyptenaren
 • Groep 5&6: thema Jagers en Boeren
 • Groep 7&8: thema Jonkvrouwen en Veroveraars

Geen hutspot maar banaan met slagroom en chocoladesaus

Corona houdt geen rekening met tradities. We zullen creatief moeten zijn in ons denken om van 3 oktober toch een feest te maken. Het mini koraal van de bovenbouw gaat helaas niet door. De 3 oktober vereniging heeft dit moeten besluiten naar aanleiding van alle ontwikkelingen op het gebied van Corona. Er wordt wel een live stream opgezet, zodat de kinderen van de bovenbouw vanuit het klaslokaal toch een beetje sfeer mee krijgen. Met het eten van hutspot kunnen we op school ook geen risico’s nemen. We zullen het dit jaar moeten doen zonder de lekkere geur van hutspot in de school.

Omdat we op De Hobbit op zoek blijven naar kansen en we een stel enthousiaste en bereidwillige ouders (Annemarie en Linda) hebben in de OR die het 3 oktober feest niet zomaar voorbij willen laten gaan, zijn we op zoek gegaan naar de kansen. Dat vraagt opnieuw om “out of the box” denken. Kermis en 3 oktober horen bij elkaar. Het werd teveel om op school een kermis te organiseren. Zo zijn we met hulp van meester Onno uitgekomen op een zoete versnapering. Aanstaande vrijdag trakteren we alle leerlingen op een banaan met slagroom en naar wens chocolade of aardbeiensaus. Dank aan het team om out of the box te blijven denken. Dank aan de OR om deze actie in korte tijd op te pakken. Uiteraard ook dank aan alle ouders van de school. Door het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage zijn o.a. deze spontane en feestelijke activiteiten mogelijk.

De vrijwillige ouderbijdrage

In verlengde van het vorige, vraag ik aandacht voor de vrijwillige ouderbijdrage. Op de algemene jaarvergadering van deze week heeft de penningmeester verantwoording afgelegd over de besteding van de financiële middelen van de OR. De financiële steun van ouders bij het organiseren van activiteiten binnen het onderwijs zorgen voor de kersjes op de taart. Zo is een sinterklaasfeest zonder Sint en Pieten minder leuk, een paaslunch of kerstdiner kan net even iets meer aangekleed worden met steun van de ouders en zonder financiële steun is er geen eindfeest, om zo maar eens wat zaken te noemen.

De begroting van komend jaar moest iets worden teruggesteld of de vrijwillige ouderbijdrage moest iets worden verhoogd. In deze onzekere tijden heb ik bij de voorzitter en de penningmeester aangegeven dat een verhoging van de ouderbijdrage niet de voorkeur heeft. In sommige beroepsgroepen loopt het werk terug. Dit levert in de thuissituatie al voldoende uitdagingen op. Dit betekent dat de school een aantal uitgave posten van de OR heeft overgenomen en/of besloten heeft geen aanspraak te doen op de betreffende steun. Dit is voor een jaar een oplossing. Het is van belang dat er voor de overige activiteiten en uitgaven voldoende financiële steun is van de ouders. Anders zit er niets anders op dan activiteiten niet door te laten gaan. Voor een actieve school met een activiteitenrijk aanbod voor de leerlingen is dat een scenario waar we graag ver vandaan blijven. Ik vraag u de communicatie van de OR betreffende de vrijwillige ouderbijdrage met aandacht door te lezen. En als u het leuk vindt om te ondersteunen bij een activiteit of een feest op school dan nodigen we u van harte uit om onze voorzitter Olga een bericht te sturen via or@dehobbit.org. Sponsoren van feesten of activiteiten kunnen zich via hetzelfde e-maildres melden.

De zwerfboekenkast is af!!

Vigo uit groep 6 heeft een handige vader. Enige tijd geleden heeft hij een boekenkast gemaakt voor de school. Een prachtexemplaar. Met trots kunnen we vertellen dat de zwerfboekenkast vanaf vandaag geopend is. In de boekenkast zit een breed assortiment aan boeken voor alle leeftijden en niveaus. Het boek mag met het kind mee naar huis. Indien het buurjongetje of het buurmeisje het prentenboek of het leesboek ook graag wilt lezen dan mag het boek gewoon mee op reis naar het volgende huis. U kunt het boek natuurlijk ook gewoon weer mee naar school geven en een ander boek kiezen. Dan gaat het boek vanzelf weer op reis als een andere leerling het boek uit de boekenkast haalt. We nodigen alle leerlingen dit schooljaar uit om eens (of meerdere keren per jaar) een boek uit de boekenkast mee naar huis te nemen (1 boek per keer). Als je op dat moment geen boeken ziet die bij je interesse aansluiten, kijk dan de week erop nog eens. Dan zijn er vast weer boeken teruggekomen van hun reis.

Wellicht heeft u thuis ook nog wel een boek voor in onze boekenkast. Een boek waar uw zoon of dochter met veel plezier in heeft gelezen. Dat kan een boek zijn waar een ander kind ook veel plezier aan beleeft. Indien u boeken voor de boekenkast heeft dan vragen we u die boeken af te geven bij juf Yvonne of juf Marjan. We willen de boeken graag kaften en voorzien van zwerfboekenstikker voordat ze in de kast gaan.

Museumbezoeken

We hebben de wens om binnen het thema geschiedenis met de leerlingen van de groep 3 t/m 8 naar het museum te gaan. We houden contact met de musea om te volgen of de nieuwe Corona maatregelen hier een verstoring in kunnen veroorzaken. U hoort van ons indien de plannen wijzigen. Volgens de planning gaan de groepen 3 en 4 naar het museum van oudheden (thema Egypte). De groepen 5 en 6 gaan naar museum de Lakenhal en werken daar rondom het thema 3 oktober. De groepen 7 en 8 gaan naar het museum de Lakenhal en werken daar rondom het thema de gouden eeuw. Voor de kleuters wordt er een mini uitstapje in de school georganiseerd. Zij mogen in een klas naar keuze luisteren naar een verhaal/ boek in het thema. Dat is nog best een moeilijke keuze als je uit 3 verhalen/boeken mag kiezen. En durf je het uitstapje naar een “vreemd” lokaal aan of blijf je toch liever bij je eigen juf?

Graag dank ik de moeder van Alina en de moeder van Job uit groep 6 voor het organiseren van het uitstapje naar museum de Lakenhal. We werden door de ouders op de hoogte gebracht na een bericht in de media waarin scholen uitgenodigd werden om naar museum de Lakenhal te komen. Een goed initiatief waar we graag aan meewerkten. De moeders hebben de gehele communicatie op zich genomen om een passend aanbod te realiseren voor de groepen 5 t/m 8. We hebben er zin in!

Rubriek actief leren

Groep 5 heeft met mooi weer de rekenles naar buiten verplaatst. Geniet u van de getallenlijnen en zoals we dat noemen, het springen op de getallenlijn.

Niet vergeten

 • Vrij. 2 okt.: live stream mini koraal, de hele school eet banaan met slagroom en chocolade- of aardbeiensaus
 • Ma. 5 okt.: dag van de leraar
 • Do. 8 okt.: groep 5 & 6 naar museum de Lakenhal
 • Vrij. 9 okt.: groep 7 & 8 naar museum de Lakenhal
 • Di. 13 okt.: groep 3 naar het museum van Oudheden
 • Woe. 14 okt.: groep 4 naar het museum van Oudheden
 • week van 19 t/m 23 oktober: herfstvakantie
 • Ma. 26 oktober: studiedag, alle leerlingen vrij.

Op De Hobbit zijn we ijverig en sociaal. We blijven "out of the box" denken. Dat is waar de kansen ontstaan.

Met vriendelijke groet,

Namens het team

Esther Veldt