TD Nieuwsbrief Februari

Beste lezers van deze Februari editie van de TD nieuwsbrief. Wederom zijn er een aantal zaken waar wij jullie graag van op de hoogte brengen. Er gaan namelijk een aantal veranderingen plaatsvinden binnen onze teamsamenstelling. Daarnaast willen wij onze belangrijkste werkzaamheden voor de komende tijd met jullie delen.

Vanaf 1 maart krijgen wij er een extra medewerker bij. Zijn naam is Hans Haverslag uit Holten en hij gaat als flextimer ons team versterken. Daarnaast wordt Kevin Hobelman (van de winkel) onze nieuwe hulpkracht, Kevin had al ervaring bij de technische dienst vanwege een eerdere stage. Ook krijgen we de komende tijd ondersteuning van een aantal stagiaires en gaat Mick (Fonville) aan de slag als handyman. Tot slot is Sander het komende half jaar niet werkzaam op Miggelenberg omdat hij een half jaar in Belgiƫ studeert. En Stefan is nog niet teruggekeerd vanwege zijn rugklachten.

Sinds 1 januari zijn wij gestart met het gebruiken van digitale KC-lijsten tijdens de kwaliteitscontroles die wij doen in leegstaande of wisselende bungalows. In plaats van een map vol met A4-tjes waarop per bungalow een KC-format was afgedrukt werken we nu met ipads. Hierop zijn diezelfde formats weergegeven in de vorm van een excel-document per bungalow. De ipads zijn gesynchroniseerd met onze computers op de afdeling. Op die manier hebben we geen papierwerk meer, we hebben alles digitaal en het werkt voor ons een stuk gebruiksvriendelijker. Ons doel wat betreft de kwaliteitscontroles is om voor de voorjaarsvakantie alle bungalows minimaal 1 keer te hebben gedaan.

Op het moment worden er veel groenwerkzaamheden verricht op het park. Dit wordt gedaan door Vaarkamp die met een hoogwerker de gekapte bomen met beleid naar beneden laten zakken. Op deze manier wordt gezorgd dat rotte bomen en takken verwijderd worden zodat dit ten goede komt van de lichtinval bij de bungalows. De komende tijd zal er ook veel buitenschilderwerk worden verricht door schildersbedrijf Roosendaal. Dit is noodzakelijk om de uitstraling van onze bungalows op een hoog niveau te houden.

Overige werkzaamheden die voor dit jaar gepland staan zijn: Vernieuwing van het restaurant volgens de Enbiun plannen - Verbetering van het camerasysteem - Uitbreiding van het horeca terras - Opknappen van avonturenhof en speeltuinen - Opknappen bosvijver - Vervangen van de ketel van het zwembad.

Al met al is er weer genoeg werk te verrichten in 2017. Voor nu hopen wij iedereen via deze nieuwsbrief weer even op de hoogte te hebben gebracht van wat er allemaal gaat gebeuren de komende tijd. Mocht je nog vragen hebben, kom gerust even langs! Met vriendelijke groet, Koen.

Created By
Koen Morsink
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.