Zápisky zo zivota zeny alebo aj tazko je zit lahko

Technológia a láska

Neviem povedať, že či technológia ovplyvňuje lásku. Ja som zažila vzťah iba počas doby, keď už technológia existovala a bola veľmi hlboko v nás, súčasťou každodenného života a vzťahu. Primárny spôsob komunikácie, vpodstate až závislosť alebo úchylka. Komunikovať nonstop, vedieť vždy všetko hneď. Minule som našla maminine a tatinove listy kým bol jeden z nich niekde v zahraničí na leto. Ja by som nevydržala čakať 2 týždne na odpoveď… ale vtedy to bolo bežné. Bolo to romantickejšie? Minimálne mne to prišlo veľmi romantické, aj keď ani jeden z mojich rodičov nie je romantik a preto som nečítala žiadne cheesy hlášky ani nič podobné, ale keďže listy sú v dnešnej dobre tak vzácne, skoro som sa roztopila. Náš spôsob života sa dramaticky zmenil odkedy máme všetky tieto technologické vymoženosti. Komunikácia, ktorá je základom medziľudských vzťahov má úplne odlišnú formu a preto je absolútne vylúčené aby sa vzťahy nezmenili, ale to je bežný proces, súčasť evolúcie.

Vzťahy na dialku sú teraz oveľa bežnejšie a jednoduchšie. Aj napriek tomu, že s tou osobou byť nemôžeme, vieme byť v kontakte a vedieť všetko. Vzťahy na diaľku majú väčšiu šancu prežiť a v istom zmysle nie sú až tak na diaľku. Dokonca aj sexuálny život je v istej forme možný s technológiou, ktorou disponujeme. Nespočetne veľké množstvo aplikácii a spôsobov, ktoré nám umožňujú počuť a vidieť tú druhú osobu a nie len na fotke ale live v tom momente presne tak ako vyzerá (aj keď live kamery vraj pridávajú 5kg ale neviem či len tie televízne alebo aj normálne).

Je aj láska rovnaká? Respektíve, zamilovali by sme sa do tej istej osoby dnes a pred 50timi rokmi? Existuje pravá láska? Práve možnosť pravej lásky spochybňujú dnešné možnosti. Čo keď táto osoba nie je moja pravá láska? Vzhľadom na to, že naše možnosti boli pred 50timi rokmi limitované; v zmysle geografie na dedinu alebo časť mesta, v ktorej človek žil; ale aj oveľa obmedzenejšie v zmysle vzťahov v rozdielnych sociálnych vrstvách, ktoré neboli až tak bežné. Vďaka technológii a globalizácii sa naše obzory dramaticky zväčšili a umožňujú nám spoznať exponenciálne viac ľudí, potencionálnych partnerov. Avšak toto vytvára tlak na osobu, že či akurát tento partner je ten správny keďže vonku sú miliardy možností, ktoré ešte neboli prekúmané a minimálne časť z nich by mohla byť. V tomto zmysle sa taktiež zmenil proces nie len hľadania partnera ale aj “dovolenia si zamilovať sa”, pripustiť si osobu bližšie aby prípadne došlo k následnému zamilovania sa, láske. Trvá nám oveľa dlhšie vstúpiť do vzťahu. Predĺžila sa dĺžka života-vďaka technológii, a tak máme viac času, manželstvá sa uzatvárajú neskôr a deti rodia v pokročilejšom veku rodičov.

Ako povedali vo videju, partnera si vyberáme inak ako kedysi, na základe iných požiadaviek a nárokov. V dnešnej dobe ženy nie sú odkázané na mužov a preto upadlo na dôležitosti zabezpečenia muža pri hladaní si partnera na celý život. Sociálna vrstva a zabezpečenie stále hrá dôležitú rolu avšak nie je to hlavným faktorom ovplyvňujúcim výber partnera ako to bolo v minuslosti. Ja verím na takzvanú “chémiu” a jej dôležitosť vo vzťahu, ktorá sa spolu s mozgovými procesmi podľa videja nezmenili. Ale aj tak nesúhlasím s tvrdením, že je to rovnaké ako kedysi. Zmenili sa naše priority, pohľad na svet, vnímanie lásky a práve preto je vylúčené, aby to neovplyvnilo aj lásku ako emóciu. Spôsoby prejavovania lásky sú iné, vzťahy samotné a síce stále existujú motýliky v bruchu, ale tiež sú pravdepodobne vyvolané inými impulzmi ako v minulosti.

S oveľa širším spektrom možností je ale aj spojená menšia snaha pracovať na vzťahu a udržať sa v ňom, prekonať prekážky. Častokrát sa zdá byť jednoduchšia možnosť zo vzťahu odísť a hladať si nového partnera. Rozvody sú dnes úplne bežné a miera rozvodovosti rapídne stúpla za posledné roky, čo určite spôsobila aj technológia. Technológia otvára úplne iný svet plný možností a príležitostí. Nehovoriac o tom, že vysoké percento vzťahov dnes vzniká cez internet a sociálne média ale na druhej strane sú taktiež dôvodom pre rozvody a rozpady vzťahov.

Bez pochýb sa zmenili vzťahy a výber partnera. Mozgové procesy môžu byť rovnaké, ale impulzy vyvolávajúce tieto procesy sú rozdielne a preto sú aj láska ako emócia, proces, chémia a biológia, ovplyvnené technológiou, ktorá tak veľmi zmenila dobu. Keby sme žili pred 50timi rokmi, zamilovali by som sa do tej istej osoby ako dnes? Pred 50timi rokmi by som nemala šancu spoznať muža, do ktorého som sa zamilovala ja a aj keby sme mali šancu z pohľadu geografie, nemyslím, že by sa to stalo vzhľadom na iné faktory, napríklad aj rozdielnosť sociálnej vrstvy a vekový rozdiel, ktoré by znemožnili vzájomnú interakciu.

Tecnología & amor

No puedo decir si la tecnología influencia el amor. Yo he tenido una relación solo en la época durante que la tecnología ya existía y está profundamente dentro de nosotros, una parte de nuestra vida diaria y las relaciones interpersonales. Es la forma primaria de la comunicación, esencialmente es casi una aberración o dependencia. Comunicar nonstop, saber todo, todo el tiempo y al momento instante. El otro día encontré unas letras de mi mamá y papá del tiempo durante que uno de ellos estaba en el extranjero durante el verano. No podía esperar dos semanas para recibir una respuesta, pero antes eso era lo normal. ¿Era más romántico? Por lo menos para mí era muy romántico, aunque los de mis padres no lo son y no leía nada cursi, pero que las letras son muy escasas, casi me derretí. Nuestra forma de vida ha cambiado drásticamente desde que tenemos todos los avances tecnológicos. La comunicación, que es la parte esencial de las relaciones interpersonales, tiene una forma completamente diferente y por eso es imposible que las relaciones no cambiaran, pero es un proceso normal, una parte de la evolución.

Relaciones a larga distancia son mucho más comunes y fáciles. Aunque no podemos estar con la persona, podemos estar en contacto y saber todo. Estas relaciones tienen una probabilidad de durar mas porque en un sentido no son tan a larga distancia. Hasta la vida sexual es posible en una forma con la tecnología que disponemos. Hay innumerable cantidad de aplicaciones y maneras que nos permiten escuchar y ver la otra persona no solo en una foto sino también live en el momento exactamente de la manera que parece (aunque live cámaras añaden casi 5 kilos, pero no sé si solo las de televisión o las normales también).

¿Es el amor el mismo? Respectivamente, ¿nos enamoramos a las mismas personas hace 50 años? ¿Existe el amor verdadero? Es la posibilidad del amor verdadero que las posibilidades de hoy dudan. ¿Y si esta persona no es mi amor verdadero? Considerando que nuestras posibilidades eran muy limitadas antes 50 años; en el sentido de la geografía al pueblo o parte de la ciudad en que la persona vive; también mucho más limitado en el sentido de estratos sociales porque no era muy común tener una relación entre personas de estratos sociales diferentes. Nuestra opciones han crecido dramáticamente gracias a la tecnología y la globalización que hace posible conocer exponencialmente más gente, parejas potenciales. Sin embargo, esto crea una presión para la gente en la decisión si esto es la persona verdadera porque hay millones de opciones que no han sido exploradas y al menos una parte podría ser explorada. En este sentido, no solo el proceso de buscar una pareja ha cambiado sino “permitirse a enamorarse” o conceder a una persona más cerca que el amor podría tomar parte. Hoy en día tarda un tiempo más largo para entrar en una relación. La vida esta prolongada gracias a la tecnología, y tenemos más tiempo, los matrimonios empiezan más tarde y los niños nacen a una edad más avanzada de los padres.

Según el video, buscamos la pareja de una manera diferente, basado en preferencias y precedencias distintas comparando al pasado. Hoy en día las mujeres no son dependientes del hombre y por eso la seguridad financiera no es tan importante cuando buscando un hombre para el resto de la vida de una mujer. Estratos sociales y la seguridad financiera todavía tienen una importancia, pero no es un factor crucial afectando el proceso de la selección. Yo creo en la así-llamada “química” y su importancia en la relación que junto con los procesos cerebrales no han cambiado, según el video. Aun así no estoy de acuerdo con la afirmación que es igual como en el pasado. Nuestras prioridades, visión del mundo, percepción del amor han modificado y todo esto ha tenido que afectar el amor como la emoción también. Maneras de expresar el amor son distintas, relaciones en si mismas, es verdad que el cosquilleo en el estómago todavía existe, es muy probable que lo causan impulses diferentes.

Con el espectro de nuestras opciones más grande es conectada el afán más pequeño para trabajar y mantenerse en la relación, superar obstáculos. A veces parece salir de la relación como la alternativa más fácil y buscar a una pareja nueva. Los divorcios son una cosa común y la tasa de divorcio ha aumentado rápidamente durante los años pasados y no cabe duda que la tecnología es una de las causas. La tecnología abre un mundo completamente diferente lleno de posibilidades y oportunidades. Por no mencionar que un gran porcentaje de las relaciones originan en el internet y las redes sociales, pero por el otro lado son también una causa de los divorcios y las rupturas de las relaciones.

Sin embargo, las relaciones y selección de pareja han cambiado. Los procesos cerebrales podrían ser los mismos, pero los impulses que las provocan son diferentes y por eso es el amor como la emoción pura, el proceso, la química y la biología, que están afectados por la tecnología que ha cambiado tanto el mundo. ¿Así habríamos vivido hace 50 años, nos enamorábamos con la misma persona como hoy? Hace 50 años no habría tenido la oportunidad para conocer el hombre de que me enamoré, incluso si tuviéramos la posibilidad desde la perspectiva geográfica, no creo que hubiera sucedido teniendo en cuenta otros factores incluyendo la diferencia en la clase social y edad que impidan interacción mutual.

Naša skialpovačka:

predstava: dínom dánom vyšlapeme hore, normálne nám to trvá 50 minult, ale jebať aj keby sme išli hodinu a pol. Na vrchu si pripijeme s Moëtom na oslavu prvého výstupu na Zvolen, odvezieme sa lanovkou dolu kde mňa bude dole čakať rodina s bundou a čižmami, dám si obedík, čajíček a pôjdeme na chatu:

Ako to naozaj bolo:

dnes to bolo nakoniec husté

vyšli sme na vrchol, zistili že nejde lanovka

nikto nikde

mobil sa mi vybil zo zimy lebo pojebaný iphone je asi mobil iba do leta. ale zase nie moc do leta, lebo sa ľahko prehreje. To je mobil, ktorý sa dá používať keď je tak 10-25 stupňov vonku

tak ze zlyžujeme

stretli sme chalana, milý, že ide s nami

ja v úplnej pohode

prvá časť bola normálne že fasa lyžovačka

nataša však chytá nervy

museli sme si preniesť lyže, lebo nebol sneh

ja stále viacmenej oka

ďalšia časť sneh

nataša zistila, že dostala krámy

tento fakt všetko zhoršil

chalan sa nám stratil

obúvame lyže

nataša plače

snažila som sa ju upokojiť, nepodarilo sa

za mna znovu fasa lyžovačka, jeden kus úplne nakokot, ale inak fajn

nataša úplne v piči

plač, všade kokoty piče, jedno pekné slovo nebolo

no nič, čiastočne som ju upokojila, ale už aj ja som mala nervy lebo do piče revala (aj keď som ju chápala) a mne bola zima a už som chcela byť doma

tak že nech ide prvá ona

že ne

tak ja že dobre, zišla som kúsok, čakám ju

a nič

nejde

čakám ešte chvílu, staĺe nič

vypínam lyže, vyšla som kúsok, že keď zistí že idem za ňou pešo tak sa postaví a pôjde

ale ona nie

už som v polke

kokoty a piče už aj na mojej strane lebo kurva jebem sa hore strmým kopcom, v lyžiarkách a madame si tam sedí

zrazu do mna začalo jebat delo,

sneh všade

300krat väčšia zima

víťazoslávne som došla k nej

dala som si minútku na upokojenie,

potom som upokojila ju

že ideme

primrzol jej však zatial sneh na lyže.

ine slovo ako citoslovce údivu alebo citovo zafarbené nebolo

tak sme ho dali preč

a dosiel nejaký kokot

že či sme ok

a začal nám dávať prednášsku

ja som bola pokojna, vysvetlila som mu, že máme sneh na lyžiach.

nataša mu to však vysvetlila oveľa detailnejšie a úprimnejšie, že je to celé nakokot

a ona jebe celý skialpinizmus

on že veď to je pohodička

v nej to vrelo

a chalan sa radšej zdekoval

dali sme preč sneh

ja som sa na zadku spustila k lyžiam.

stále si ho necítim

idem si zapnúť lyže

najprv mi to celé nešlo

potom som zapla prvú

a nevedela som zapnúť brzdu

lebo mala som bratove lyže a on má brzdu vpredu

podarilo sa mi jednu nohu

a druhú ani za boha

bola som zúfalá. ani jedno pekné slovo

najprv s láskou, potom som skoro zlomila palicu keď som ju jebala do tejj brzdy aby sa zapla.

medzičasom som okrem iného aj zistila, že sú mi veľké lyžiarky.

to bolo v momente, keď som s jednou brzdou nezapnutou lyžovala po snehových a blatových kameňoch.

dúfala som, že sa tá brzda odjebe a budem mať pokoj

ani za boha

tak so. to skúsila ručne, že veď ju odlomím, to sa tam nejako prilepí.

nešlo

Zlyžovala som k Nataši, znovu celkom fajn lyžovačka, len tá pojebaná brzda ma skoro zabila. Lebo pravá noha išla dobre a ľavá ako keď sú na boboch zatiahnuté brzdy. No proste to nejde.

Ona medzičasom zlomila palicu. Pravda je taká, že ak by sa to nestalo prirodzenou cestou, zlomili by sme ju my lebo kurva vkuse sa kazila.

nataša odišla tou cestou ako sú mišúty, ja pokračujem dole lebo ma tam mala čakať rodina s bundou a všetkým

myšlienky typu čo ak tam nehudú? no nič, mám v ruksaku moet, 5€, vypijem ten moet v iglu

mobil stále vybitý, neviem koľko je hodín, ale už sa kurva stmieva

tma jak v piči, tak som si lyžovala po šutroch dolu

no došla som dole

rada že nemám zlomené nohy,

hladná jak čenkovej deti lebo naposledy som jedla o 10tej ráno (bolo po 4tej)

smädná lebo sme mali len ten moet

nasratá na úplne všetko

som teda vošla do iglu (bar) po obzretí terénu

moja rodina je v piči

vyjebali sa namňa

ďalšie nervy, kúpila som si čaj.

ani jeden čašník nemal mobil.

piče poznám celé donovaly a v tom pojebanom iglu som nikoho nepoznala

tak som niekoho neznámeho poprosila, nech mi dá mobil.

asi videl, že som úplne v piči, na hrane medzi totálnym vybuchnutím a zrútením sa, tak že jasné

podarilo sa

dovolala som sa tatinovi

ten že nech nie som lenivá a idem pešo do chaty

keby to nebol môj foter, vypičujem mu tak strašne že by nechápal

ale keďže je to môj foter, tak som sa rozrevala

ešte som ani ten skurvený telefón nevedela ovládať, nepočula som čo mi hovorí tatino

zalahnuté v ušiach a už len slzy.

tak teda pre mňa došla matka lebo foter už pil

došla po mňa

jebla som lyže do kufra

sadla som si dopredu

poďakovala som sa jej, že ma počkali tam kde sme sa dohodli

ona mi začala pičovať, že kde som bola a že prečo sa mi vybil telefón

ja už som len na ňu kričala, že nech mi dá pokoj a že do piče ma tam mala čakať lebo som smadna, hladná, premrznutá

ona si išla svoje

tak sme sa pohádali fajne

a teraz ležím v posteli, hladná, smädná lebo všetko je ďaleko a stále je mi zima

update: hladala nás aj horská služba... keby som to nezlyžovala tak idem vrtulníkom domov :/

update 2: s Natašou sme pár mesiacov na to zdolali Chopok, na Kamienke sme stretli skialpinistov, ktorí počuli túto storku.. sme slávne v svete skialpinizmu!

(o výstupe na Chopok možno nabudúce)

Describe a problem you’ve solved or a problem you would like to solve.

Common application prompt 4

P vs P

Pivo vs. Paľenka. Typický problém ľudí po celom svete a my slováci nie sme výnimkou. Tento problém riešime niektorí pravideľne, iní len občas. Všetci sme sa s ním už určite stretli. Po dlhom dni, alebo počas dlhého dňa, niekedy náročného, inokedy sa stane náročným až nasledujúce ráno. Otázke tohto typu sa nemožno vyhnúť.

Dilema P vs P má často veľký dopad na naše psychické a dokonca aj fyzické rozpoloženie a stav. Ak sa na to pozrieme z čisto laického pohľadu, základný vplyv tohto problému na náš psychický stav je neistota z učinenia rozhodnutia a klasická obava o výber tej správnej možnosti. S fyzickým stavom je to ešte jednoduchšie. Ako všetci dobre vieme, bežná paľenka má v sebe viac ako 40% alkoholu, jedno pivo má väčšinou 4-5%. Naša pečeň je schopná spracovať 354 ml piva alebo 44ml paľenky za hodinu a keď túto hranicu prekročíme, postupne sa stávame opitým. Kto však vypije len toľko? Osoba sediaca hodinu nad jedným pivom si neobjedná druhé, len z čisto finančných dôvodov.

Rozhodnúť sa je však proces. Proces prebiehajúci v mozgu, ktorý Ernst a Paulus rozdelili do 3 štádií; 1. formovania preferencií v rámci jednotlivých možností; 2. výberu a prevedenia akcie; 3. priebehu a zhodnotenia výsledkov.

1. štádium: formovanie preferencií pri jednotlivých možnostiach je špecifikom procesu formovania preferencií.

Čo sa týka kognitívneho posúdenia, mozgová kôra, najmä parietálna (temenná) kôra sa podieľa na výpočtoch a posudzovaní pravdepodobnosti. Anterior cingulate cortex je spájaný s procesmi neistoty, najmä integrovaním minulých úspechov a chýb.

Druhou časťou posúdenia možností je emocionálne zhodnotenie. To vyžaduje zapojenie limbického systému. Súčasťou tohto procesu je produkcia „somatických markerov“, ktoré signalizujú intenzitu valencie (pozitívnej alebo negatívnej hodnoty) stimulu pre jedinca.

2. štádium: Cieľom tohto štádia je iniciovať, previesť a ukončiť akciu v súlade s preferenciami vytvorenými v prvom štádiu. Súperiace akcie sú potlačené. Na uvedených procesoch sa podieľajú nasledujúce oblasti. ACC sa podieľa na monitorovaní chýb a na

detekcii konfliktov. Laterálna prefrontálna kôra sa môže tiež podieľať na monitorovaní akcie

prostredníctvom interakcie s ACC počas monitorovania chýb a riadenia kompenzačných akcií. Na motivačné aspekty akcie má vplyv aktivita nucleus accumbens, časti ventral striatum.

3. štádium: Dochádza k zážitku výsledku zvolenej akcie. Podobne ako v prvom

štádiu sú výsledku priradené hodnoty, a to z kognitívneho i emocionálneho hľadiska. Opäť je v akcii hypotéza somatických markerov (Damasio, 1996). Rozdiel je v tom, že kým v prvom štádiu sa sústreďujeme na očakávané hodnoty, v treťom štádiu sú to skutočné hodnoty vzhľadom k cieľu. Okrem už uvedených oblastí slúžiacich pre spracovanie emócií (amygdala, nucleus accumbens, orbitofrontálna kôra, insula), aj mediálna prefrontálna kôra, najmä Brodmannova oblasť 10, sa podieľa na procese spätnej väzby. Ventrálna mediálna prefrontálna kôra, zahŕňajúca orbitofrontálnu kôru, získava senzorické vstupy rôznej modality a poskytuje hlavný výstup visceromotorickým štruktúram hypotalamu a mozgového kmeňa. Mediálna prefrontálna kôra sa podieľa na posudzovaní príjemnosti, sledovaní odmeňujúcich výsledkov a formovaní hédonických asociácií.

A teraz pre zjednodušenie, v prvom štádiu dochádza k prejdení minulých zážitkov ku každej z možností a tvorba preferencie na základe vedomostí a skúseností, ktoré osoba má. Inak povedané, spomienka na strašnú opicu kedy pri predchádzajúcom riešení problému P vs P vyhrala paľenka môže byť dôvodom na zvolenie druhej možnosti, ktorou je v tomto prípade pivo. Na konci tohto štádia dospejeme k rozhodnutiu alebo preferencí.

2. štádium hovorí o zrealizovaní akcie, v tomto prípade objednanie si piva alebo paľenky u obsluhy daného podniku alebo naliatí si. Jednoducho zaobstaraní si výslednej možnosti.

3. štádium je keď mozog sleduje výsledky a pocity z výberu a zrealizovania tejto možnosti. Celková atmosféra danej situácie, okamžité ale aj neskoršie následky tohto činu a celkové fyzické a psychické štádium tak vplývajú na neskoršie rozhodovanie. Ako všetci dobre vieme, v tomto prípade príde podobná dilema v pomerne krátkom časovom úseku a značný vplyv na výsledok bude mať zážitok z minulosti. Je pravda, že pri probléme P vs. P môže byť 3. štádium ohrozené a neefektívne, keďže nie vždy dojde k zapamätaniu si výsledku. Avšak aj toto môže pomôcť pri neskoršom rozhodovaní.

Po krátkom zhrnutí procesov v mozgu prebiehanujúcim počas rozhodovania si treba povedať výhody a nevýhody oboch možností. Ako bolo spomenuté už v predchádzajúcej časti, týmto bude značne ovplyvnené prvé štádium podľa Ernsta a Paulusa.

Článok 20 dôvodov, prečo piť pivo z portálu info.sk nám dá hneď 20 takýchto výhod. Na začiatok si treba povedať, že pivo obsahuje veľké množstvo vitamínov hlavne skupiny B a veľa minerálov ako horčík, železo a zinok.

1. Chráni pred infarktom: Je dokázané, že u pivkárov je až o 60 percent nižšia pravdepodobnosť výskytu infarktu ako u abstinentov. Konzumácia piva v správnom množstve pomáha potláčať usadzovanie tuku v cievach.

2. Znižuje riziko mŕtvice: Prísady v pive pomáhajú zabraňovať zhlukovaniu červených krviniek a vytváraniu krvných zrazenín.

3. Pomáha pri nespavosti: Chmeľ v pive pôsobí ako prírodné sedatívum. Ukľudňuje nervy.

4. Zlepšuje chuť do jedla: V tráviacom trakte dokážu horké zložky chmeľa rozhýbať látky a tým zvýšiť chuť do jedla.

5. Pomáha pri vysokom tlaku: Vďaka obsahu draslíka pomáha pivo znižovať krvný tlak.

6. Ničí infekcie: Pivo spomaľuje biochemické procesy v krvi, ktoré by inak viedli k zápalom.

7. Vylepšuje pamäť: Podľa americkej štúdie pivkári trpia menej často Alzheimrovou chorobu ako ti, ktorí si zlatý mok nedoprajú.

8. Ničí obličkové kamene: Obsah horčíku v jednej fľaši piva znižuje riziko vzniku obličkových kameňov až o 40 percent.

9. Pomáha pri chudnutí: Po vode a čaji má pivo najmenej kalórií.

10. Chráni pred hnačkou: Zložky kyseliny mliečnej a kyseliny octovej obsiahnuté v pive chránia naše črevá pred šírením baktérií spôsobujúcich hnačku.

11. Pivom proti cukrovke: Keďže je pivo málo kalorické odporúča sa ako prevencia a je lepšie vypiť pivo ako iné sladké nápoje. Dokonca aj ľudia s cukrovkou si môžu dopriať pivo so zníženým obsahom cukru.

12. Predlžuje život: Pri doporučenom pití piva (jeden až dva poháre denne) sa zvyšuje v krvi hladina dobrého cholesterolu, ktorý nás pomáha chrániť pred ochoreniami srdca a zabraňuje kôrnateniu tepien.

13. Lieči hlasivky: Najlepšie je pivo izbovej teploty, ktoré výborne obalí hlasivky.

14. Chráni pred rakovinou: Antioxidanty obsiahnuté v pive likvidujú v tele škodlivé voľné radikály

15. Čístí obličky: Pivo je v tomto ohľade účinnejšie ako vypitie urologického čaju. Je výborné aj ako prevencia proti obličkovým kameňom.

16. Pomáha pri nachladnutiu: Ako recept na nachladnutia sa odporúča ohriať pivo, zmiešať ho so štyrmi lyžicami medu a piť ako medicínu. Šťavy obsiahnuté v jačmeni pomáhajú pri stimulácii krvného obehu a pomáhajú pri dýchaní. Zároveň posilňujú krvný obeh.

17. Proti stresu: Ďalšie zaujímavé zistenie vedcov z Montrealskej univerzity píše o tom, že ľudia, ktorí pijú pivo menej trpia stresom ako Ľudia, ktorí abstinujú.

18. Zlepšuje našu pleť: Vitamíny B a kyseliny v pive podporujú v našom tele metabolizmus a regenerujú kožu. Zároveň sa tým zvyšuje tvorba kolagénu a pigmentu.

19. Pomáha v tehotenstve: Pri predčasných pôrodoch zohráva svoju úlohu nedostatok kyseliny listovej. Jeden liter piva obsahuje asi tretinu dennej dávky. Tehotným ženám sa preto doporučuje piť nealkoholické pivo ako doplnok stravy.

20. Spevňuje vlasy: V pive je obsiahnuté veľké množstvo minerálov a vitamínov. Odporúča sa pivom vlasy opláchnuť.

my všetci pochádzame zo slivky lebo zo slivky je slivovica a zo slivovice je opica a z opíc je človek

O výhodách pitia paľenky by som si dovolila hovoriť z vlastnej skúsenosti. Všetci dobre vieme, že paľenka je vpodstatne medicína. V minulosti sa používala oveľa pravidelnejšie ako dnes. Dnes dostanú väčšinou prednosť chemické lieky. Poďme si však spomenúť niekoľko využití a kedy mne osobne paľenka zachránila život, alebo minimálne pomohla vyzdravieť.

Alkohol ako dezinfekcia- vyčistí ranu a nedojde tak k zápalu.

Paľenka miesto žalúdočných kvapiek- upokojí žalúdočnú flóru a kŕče alebo iné bolesti brucha.

Paľenka proti prechladnutiu: ideálne v kombinácii s horúcim čajom

Paľenka proti chrípke: zopakujeme postup ako pri prechladnutí, zvýšime však množstvo a pomer čaj:paľenka keďže ide o závažnejší stav ako pri prechladnutí.

Paľenka na menštruačné bolesti: žena častokrát zabudne, že nejaký menzes vôbec má.

Tento druh alkoholu rozvíja aj kreativitu a naše schopnosti. Niekdy to môže byť len pocit, inokedy realita. Ako všetci dobre vieme, pri pití paľenky prídeme na dobré nápady a revolučné plány. Naposledy som prišla na túto esej, predtým som zistila, že čo chcem v živote robiť. Alkohol je vpodstate aj akási hnacia sila našej ekonomiky. Pomôže nám zjednať cenu, predať alebo kúpiť produkt, zamestnať seba alebo získať nového zamestnanca. Nejeden obchod sa uzavrel vďaka tomuto nápoju.

Treba sa však zamerať aj na realizáciu, týchto poväčšine prevratných nápadov. Vynikajúcim príkladom je príbeh zvaný okno. Čo spraví človek, ktorý stratí kľúč od domu? No triezvy človek sa pravdepodobne zloží. Je sviatok, zámočnícka služba príde tak o 3 dni a je jednoducho vymknutý. Opitý človek je však oveľa kreatívnejší. Vymyslí hneď niekoľko spôsobov ako tento problém vyriešiť a nemá problém ani so zrealizovaním najbizardnejších nápadov. A konkrétne vďaka páľenke sme sa my do toho domu dostali. Viete si predstaviť, že by ste sa za triezva vlámali cez strešné okno, ktoré ste samy rozmontovali? Nepredpokladám. A teraz, viete si to predstaviť s asi 3 promile v krvy, po noci bez spánku a raňajok v podobe bieleho destilátu? Aj hej. My sme sa do toho domu vďaka páľenke dostali. Cez strešné okno, ktoré som šróbovákom rozmontovala. Ja, blondýna z Bratislavy.

Taká paľenka má však aj iné schopnosti. Vedci po celom svete sa snažia vynaliesť teleport a stroj času. Na celý problém sa však pozerajú z úplne zlej strany. My alkoholici sme ho už dávno našli. Si v krčme, piješ si už niekoľký poldecák. Sek. Druhý deň ráno a si, v ideálnom prípade, doma v posteli. Niekedy v nie v svojej posteli, dokonca ani nie v posteli, alebo v úplnej inej krajine. Toto sa však stalo behom sekundy. Zrazu si úplne inde ako si bol naposledy. A je aj iný čas ako bol naposledy keď si to kontroloval. Paľenka je zázračný nápoj.

K tejto eseji by však jednoznačne mal patriť aj výskum, alebo teda anketa. Ideálne obe, keďže je veľmi dôležité zaznamenať si, že či teória Ernsta a Paulusa platí aj pri probléme P vs P. Z pozorovania vykonaného na vzorke asi 20 ľudí v rôznych vekových kategóriach došlo k rôznym záverom a práve preto je potrebné pokračovať v tomto výskume na väčšej vzorke ľudí počas dlhšieho časového obdobia. Pre svoje budúce výskumy som zvolila 2 mesačné obdobie začínajúc 18.12.2015.

V probléme P vs P je dôležité prihliadať aj na pohlavie. Je všeobecne známe, že pivo je považované za prevažne mužský nápoj. S týmto tvrdením súhlasím a rozhodla som sa zapojiť do testovania aj seba. Doteraz mi pivo prišlo horké a nedokázala som ho vypiť. Na to, aby som sa mohla zapojiť do tohto experimentu už niekoľko týždňov poctivo trénujem a snažím sa pripraviť na experiment P vs P, ktorý by mohol priniesť relevantné výsledky za predpokladu, že úspešne dokončím svoj tréningový proces.

Ďalšou časťou experimentu je anketa. Náhodných ľudí sa treba spýtať v náhodných okamihoch ich voľbu. Sledovanie procesu rozhodovania sa každého individála je tiež mimoriadne dôležitou súčasťou tohto výskumu.

Vzľadom na to, že som nemala dostatočný priestor na realizáciu praktickej časti môjho výskumu nemôžeme dojsť k finálnemu výsledku alebo odpovedi. Počas už ukončenej prvej fázy som však objavila jedno riešenie, ktoré nenapadlo každého z nás pri prvom zamýšlaní sa nad tou správnou odpoveďou. Táto možnosť nám taktiež uľahčí život a možno sa budeme chytať za hlavu, že sme to mohli vyriešiť pomerne jednoducho hneď na začiatku a vyhnúť sa tak komplikovanému procesu rozhodovania sa. Ušetrili by sme tak náš mozog zbytočnému namáhaniu sa. Odpoveď je ľahká; p & p. Pivo a paľenka.

Na záver by som však chcela upozorniť, že tieto výsledky nie sú potvrdené. Bude nevyhnutný ďalší výskum na dokázanie pravdivosti môjho tvrdenia a záveru prvého kola výskumu. Už len realizáciou tejto časti výskumu som dokázala svoje zanietenie v oblasti biológie a psychológie. Bez pochýb mám ambície výskum dokončiť a som presvedčená o tom, že vzdelanie poskytnuté Kolumbíjskou Univerzitou by ho dostalo na úplne inú úroveň. Možnosti na praktickú časť výskumu sú na Kolumbíjskej Univerzite nenahraditeľné a ja verím, že vyriešenie problému P vs P zmení životy mnohým ľuďom. Chceme predsa pre svet len to najlepšie a zodpovedanie otázky P vs P je jedným z malých krokov k tomu, aby sa nám podarilo reálne zvýšiť kvalitu a životnú úroveň a šťastie ľudí po celom svete.

P vs P

Vol II

Pred rokom a kúsok som napísala Vol I eseje na tému p vs. p a prišiel čas aby som sa podelila o výsledky môjho vyše ročného výskumu a praktickej časti tohto významného experimentu. Verím, že k dnešnému dňu mám dostatočný počet testovaní a podrobila som sa mnohým experimentom, ktoré mi priniesli obrovské množstvo výsledkov a faktov aby som mohla ponúknuť adekvátnu odpoveď k tomuto problému. Hneď na začiatku by som chcela zvýrazniť, že som do tohto experimentu vložila svoje srdce aj dušu a pravidelne obetovala svoj čas, financie a zdravie. Samozrejme, že to neľutujem lebo ako som spomínala v predchádzajúcej eseji, riešenie tohto problému bude obrovskou revolúciou a pomôže miliónom ľudí na celom svete.

Na úvod by som chcela oznámiť výbornú správu: môj tréningový proces v pití piva bol úspešne ukončený a dovolila by som si tvrdiť, že som zaznamenala vynikajúce výsledky a postupne sa zo mňa stáva expert v danom obore. Naďalej však na sebe usilovne pracujem a vzdelávam sa v tejto oblasti. Aktuálne som sa začala zaoberať španielskym pivom a intenzívne pracujem na obohacovaní mojich vedomostí.

Počas mojich sledovaní za posledných 14 mesiacov sa zrodili nové otázky, odpovede, možnosti a alternatívne riešenia tohto problému. Jednou z alternatív špeciálne pre tých, ktorí neoblubujú pivo je nahradiť pivo druhou paľenkou. V praxi to vyzerá asi tak, že brzdíte borku whisky. Dvojitý kapitán s kolou ako brzda tiež nefunguje, teda ak sa snažíte brzdiť kapitána lebo to mám odskúšané. Ale ak si neklamete a idete do toho s otvorenými očami, je to celkom fajn kombinácia.. Minimálne nemiešate. Väčšina ľudí je však veľmi naivná a preto sú 3 najčastejšie klamstvá nepijem, dám si iba jedno a toto je posledné, presne v tomto poradí hneď za sebou a počas jednej noci. Ráno príde populárne "už nepijem" ale všetci dobre vieme, že to vydrží presne do ďalšej príležitosti najebať sa. Ja si to hovorím priemerne 3 krát do týždňa ale už sa to stalo asi aj sedem lebo veď predsa pivo je najlepšie na opicu a nikdy to nie je len jedno pivo. Vlastne nechápem, že na čo je jednotný tvar tohto slova keď ho aj tak nikto nepoužíva. Posledný alebo kapúrkovy tiež nikdy nie je posledný ale je to séria niekoľkých posledných panákov a pív a je len veľmi ťažké odhadnúť koľko ich je lebo aj tak sú nakoniec všetky a kapúrkový sa pije úplne najdlhšie. Ako by Emmin otec povedal "idem na jedno-dve pivá slovom dvanást" a presne tak to aj je a všetci to poznáme.

Dnes je presne ten deň, keď si hovorím, že už nepijem a v utorok bude presne ten deň, keď sa najebem znovu. Jedine, že by som musela osláviť môj návrat do Segovie nejakou flašou, ale ja alkohol aktuálne nemám takže by ma musel niekto presviedčať, nahovárať a ja by som sa musela aspon 5 minút tváriť, že piť nebudem a vždy je tam to riziko, že to tú druhú osobu prestane baviť a flaša sa nakoniec nebude konať. Mala som si dať pivo hneď ráno, teraz je mi zbytočne zle a trpím keď som mohla byť s úsmevom a pivom spokojná.

Dnes je ale hlavne ten deň, keď som na to celé prišla. Po 2 mesiacoch som mala borku a pivo a spravila som obrovský pokrok v tomto výskume. Ono je to celé úplne inak a na celý problém sa pozeráme zle. Samotná otázka je položená zle. Všetci veľmi dobre vieme, že aj tak to nakoniec skončí odpoveďou p&p a preto nie je súboj v tejto dvojici ale je to p&p vs ty a ty si prehral lebo vstupuješ do boja, ktorý má stanovený výsledok ešte pred začiatkom aj keď to možno vyzerá nádejne. Ty máš totiž celý čas pocit, že vyhrávaš ale p&p ťa zničí, akože úplne dojebe ale to zistíš až ráno keď sa zobudíš nemohúci niekde v priestore. Treba to však skúšať znovu a znovu, lebo aj keď by som si nedovolila spochybniť silu borky, ja verím, že raz sa to podarí a my zvíťazíme.

A keďže som to už zvládla s výškou, aj keď ma nezobrali na Columbiu ale IE je tiež fasa, musím pokračovať v boji. Tentokrát sa pripravujem na moju politickú kariéru. Verím, že som vhodná kandidátka na takmer akýkoľvek post v politike, či už to bude ministerka alebo premiérka. Keď môže byť Kollár, Kotleba a tie ich bandy v parlamente a Martinec kandidovať, môže sa úplne všetko takže volte mňa. Slogan je Make Slovakia Great Again, budem podporovať všetkých ľudí a kradnúť menej ako tí ostatní, lebo kradnú všetci a vždy to tak aj bude ale hlavne borka je drahá a cigy sú stále drahšie a drahšie a bez toho sa to nedá. Pivo je vlastne tiež drahé a ja ho vypijem veľa tak mi dajte svoj hlas- nebudete ľutovať.

Každopádne, počas tohto projektu som dokázala svoju bojovnosť a výdrž, neochotu sa vzdať a konať pre dobro všetkých. Obetovala som seba aby som zachránila ľudstvo a to by sa akože malo rátať lebo projekt p vs p neni ani náhodou jednoduchý. Má to však potenciál zvýšiť kvalitu života, znížiť úrazovosť a spraviť ľudí šťastnými. Ak by ste sa rozhodli okúsiť môj náročný život, musím vám pripomenúť Donovalský pivovar lebo tam majú top borku aj pivo a Jiřý síce odišiel ale bude tam pracovať znovu. Vlastne je to ideálna lokalita na p vs p alebo p&p a Jiřý sa inak asi tiež pripojí, lebo aj on bol súčasťou týchto experimentov a preto mu patrí veľká vďaka. Inak aj ja vám veľmi rada načapujem aj nalejem lebo som veľmi obetavý človek a môj životný cieľ je spraviť ľudí šťastnými a pivo a borka to robia. A nezabudnite ma voliť keď budem kandidovať lebo mám potenciál byť politická budúcnosť tejto republiky aj keď som megalodonča a alkoholik ale iba divní ľudia nepijú a to som len občas.

Rýchly review za môj prvý (pôvodne to mal byt týzden, sme na troch) cas na Uni:

skoro všetci moji učitelia sú nižší ako ja

66% má kurva silný španielsky prízvuk

vybrala som si kurva ťažkú školu, neviem prečo mám tendenciu si komplikovať život

už som našla hejtera Slovanu- update: sú dvaja

stále tu nevedia piť, len sa obávam, že čoskoro nebudem ani ja

moja nová číňanka nevie po anglicky

našla som Slovenku! síce nikdy na Slovensku nežila, ale vie po slovensky

túto piču z Argentíny asi zachvíľu zabijem

zhrnutie: páči sa mi tu, ale je to náročné

Finals na IEU

Ak som nazvala midterms masakrom tak som sa mýlila lebo nie je žiaden vyšší stupeň k tomuto slovu a teraz ho potrebujem… finals sa podobajú na scénu z Kill Billa- Beatrix vs Crazy 88, ktorých vlastne nebolo 88. Ja však nie som ani náhodou Beatrix, presnejšie môj aktuálny stav reprezentuje časť kde chalanom do kruhu postupne odrezávala nohy-v zmysle zúfalstva, ktoré s nimi zdielam a prežívam. Aj keď ja som na tom asi horšie, lebo s nimi 88mimi síce vyjebala jedna čaja ale predsalen to bola Uma Thurman… ja som vyjebala akurát tak sama so sebou a to úplne ultimatívne aj s celým dual degree, lebo už ma neutešuje ani predstava mojej budúcej kariéry diplomatky na Seycheloch s dvomi titulmi za menom. A tak teraz silne zvažujem možnosť dať maratón mojich obľúbených Tarantinoviek a staviť to na opravný v júni alebo Ekonomickú Univerzitu v Bratislave v septembri.

tento silvester sme úspešne zvládli v zmysle, že nikto sa nestratil a nestratil sám seba aj keď emmka mi spôsobila maximálny infarkt keď po mojom budíku o 4:15 aby som ju prípadne našla (tento rok bola však ok) zdvihol jej telefón môj ex s ktorým riešila na bare vajíčkový chlebík a v už zavretej stodole ma chytila triaška aj napriek dvom bundám...a tak sa emmka rozhodla, že ma triaška prejde iba ak ona dopije svoje pivko a dá cigu ale táto teória je vyvrátená a nefunguje takže to nemusíte skúšať...ja som už lepšie pripravená na budúci rok lebo som našla tatinkovu páperku do -40C,avšak musím zmeniť fotku, ktorú má emma nastavenú pri mojom kontakte lebo z mojej 18tky vhodné fotky nemáme a neverím, že sa vyhneme podobným situáciam... keby som si nerozjebala nohu tak by som už mala dávno aj vajíčkový chlebík ale časom budem snáď znovu chodiť bez bariel tak aj ten bude

môžem si do CVčka napísať, že viem lyžovať a snowboardovať s vyvrtnutým členkom? podľa mňa by to mali oceniť, lebo to chce kus odhodlania a bojovnosti...obrovský kus odhodlania to chcelo aj večer, keď sme sa išli v -15 kúpať do jazierka ale bolo vidieť úplne všetky hviezdy, voda síce smrdela ale bola super teplá a neboli sme jediní jebnutí; bola tam aj partia čechov s meruňkou a aj kvôli nim sa mi podarilo prespať môj naplánovaný tradičný donovalský večer ale jazierko aj s meruňkou majú 10/10 a stále a opäť tvrdím, že slovensko je nádherné

inak obrovský úspech sme s peťom zaznamenali, keď sme išli spolu konečne jazdiť po prvýkrát po všetkých tých rokoch čo sa poznáme

Created By
Zuzana Kušíková
Appreciate

Credits:

Created with images by World-fly - "table wood record" • jakeprzespo - "LOVE" • Iroas - "love" • FirmBee - "mobile phone iphone" • quinet - "Slovak flag" • jackmac34 - "spain segovia aqueduct"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.